Bài tập ÂnTOEIC Intensive 0909

Link kết quả làm bài của lớp: http://bit.ly/2cfb6OJ

Hướng dẫn sử dụngLC01RC01LC02RC02LC03RC03LC04RC04LC05RC05Review 05LC06RC06Review 06LC07RC07Review 07LC08RC08Review 08LC09RC09LC10RC10LC11RC11LC12RC12

 HƯỚNG DẪN CÁC CÔNG CỤ ĐỂ HỌC

Sau đây là các phần mềm cần thiết để các em học tại lớp. Có nhiều bạn không chịu đọc hướng dẫn sử dụng, đến khi học sai cách cả mấy tuần liền, hỏi anh mới tá hỏa ra “đáng lẽ ra mình có thể học nhanh hơn và đỡ mệt hơn”. Dành 15 phút đọc thôi, nó sẽ giúp các em tiết kiệm mấy tuần liền mò mẫm nhé.

1/ Công cụ học từ vựng: Memrise.

* Đặc biệt chú ý cách loại bỏ từ đã biết để tăng tốc độ học và đỡ mệt 😀

 

2/ Công cụ học ngữ pháp siêu mạnh: Phần mềm Anki.

 

* Mặc định Anki chỉ cho phép học 20 đơn vị ngữ pháp/ ngày. Xem hướng dẫn để nâng giới hạn số đơn vị ngữ pháp lên 200 học cho nhanh.

 

3/ Công cụ hỗ trợ luyện nghe: Phần mềm GOM Player.

 

 4/ Hướng dẫn sử dụng Menu Bài tập trên website:

Huong dan truy cap

 

Homework LC01

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 1 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2cnXYYR
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2bmsAco  
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2cnYvdh
– Chép Part 1, Part 2

3/ Làm RC 1 trong 75 phút
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 1.1
5/ Học bài ngữ pháp số 1 Anki

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 1
2/ Bài RC 1

Homework RC01

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 1: http://bit.ly/2bUbFA6

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 1.1, Test 1.2

4/ Học bài ngữ pháp số 2 Anki

5/ Dịch RC Test 1:
– Dưới 30 câu Part 5 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch toàn bộ 40 câu.
– Đáp án RC Test 1: http://bit.ly/2co3PgC

6/ Ôn lại bài Part 5 ngày hôm nay trên website:
https://www.antoeic.vn/test-01
* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 1

Homework LC02

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 2 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2c1qzSL
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2bGfJk2 
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2c8X3ZU
– Chép Part 1, Part 2

3/ Làm RC 2 trong 75 phút
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 2.1
5/ Học bài ngữ pháp số 3 Anki

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 2
2/ Bài RC 2

Homework RC02

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 2: http://bit.ly/2bA8BpH

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 2.1, Test 2.2

4/ Học bài ngữ pháp số 4 Anki

5/ Dịch RC Test 2:
– Dưới 30 câu Part 5 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch toàn bộ 40 câu.
– Đáp án RC Test 2: http://bit.ly/2bMVFfD

6/ Ôn lại bài Part 5 ngày hôm nay trên website:
https://www.antoeic.vn/test-02
* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 2

Homework LC03

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 3  và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2bFdtNM
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2bCSqG8 
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2bFqHEb
– Chép Part 2, 1/2 Part 3 (41-55), 1/2 Part 4 (71-85)

3/ Làm RC 3 trong 75 phút
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 3.1
5/ Học bài ngữ pháp số 5 Anki

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 3
2/ Bài RC 3

Homework RC03

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 3: http://bit.ly/2bzsiA9

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 3.1, Test 3.2

4/ Học bài ngữ pháp số 6 Anki

5/ Dịch RC Test 3:
– Dưới 30 câu Part 5 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch toàn bộ 40 câu.
– Đáp án RC Test 2: http://bit.ly/2c49fNH

6/ Ôn lại bài Part 5 ngày hôm nay trên website:
https://www.antoeic.vn/test-03
* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 3

Homework LC04

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 4 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2bVJCOK
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2bLOxyg 
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2csztYZ
– Chép Part 2, 1/2 Part 3 (41-55), 1/2 Part 4 (71-85)

3/ Làm RC 4 trong 75 phút
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 4.1
5/ Học bài ngữ pháp số 7 Anki
Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 4
2/ Bài RC 4

Homework RC04

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 4: http://bit.ly/2cxVcAR

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 4.1, Test 4.2

4/ Học bài ngữ pháp số 8 Anki

5/ Dịch RC Test 4:
– Dưới 30 câu Part 5 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch toàn bộ 40 câu.
– Đáp án RC Test 4: http://bit.ly/2co3k6k

6/ Ôn lại bài Part 5 ngày hôm nay trên website:

Test 04


* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 4

Homework LC05

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 5 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2cGr1Hp
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2bVr6lJ 
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2ccZl91
– Chép Part 2 (11-25), 1/2 Part 3 (41-55), 1/2 Part 4 (71-85)
* Bạn nào trên 70 câu thì chỉ cần chép các câu bạn sai

3/ Làm bài Part 5 trên website:

Part 5 – MiniTest 5


* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 5.0

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 5

Homework RC05

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 5: http://bit.ly/2c8Z5JG

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 5.1

4/ Dịch RC Test 5:

– Dưới 40 câu Part 7: Dịch 160-161,165-168,169-172,173-177,178-180,186-190 (bài 1)
– Đáp án RC Test 5: http://bit.ly/2c8Yh7M

 

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 5

Homework Review 05

1/ Học bài từ vựng Memrise 5.2
2/ Hoàn thành phần Dictation Part 2,3,4 còn lại
3/ Làm bài Part 5 trên website:

Part 5 – MiniTest 6


* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích và làm lại
4/ Giải Part 2 trên website:

Part 2 – Mini Test 1


* Đạt yêu cầu khi đúng trên 70%. Dưới 70% thì xem lại giải thích  và làm lại

 

Homework LC06

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 6 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2cm0PTo
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2cd9GUY 
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2bX5CtX
– Chép Part 2 (11-25), 1/2 Part 3 (41-55), 1/2 Part 4 (71-85)
* Bạn nào trên 70 câu thì chỉ cần chép các câu bạn sai

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 6.0
4/ Làm bài Part 5 trên website:

Part 5 – MiniTest 7


* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 6

Homework RC06

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 6: http://bit.ly/2cFyFzg

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 6.1

4/ Dịch RC Test 6:

– Dưới 40 câu Part 7: Dịch 160-161, 162-164, 169-171, 181-185 (bài 1), 186-190 (bài 1)

(Có thể dịch và ghi chú các từ vựng trực tiếp vào đề)

– Đáp án RC Test 6: http://bit.ly/2cgSv5z

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 6

Homework Review 06

1/ Học bài từ vựng Memrise 6.2
2/ Hoàn thành phần Dictation Part 2,3,4 còn lại
3/ Làm bài Part 5 trên website:

Part 5 – MiniTest 8


* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích và làm lại
4/ Giải Part 2 trên website:

Part 2 – Mini Test 2


* Đạt yêu cầu khi đúng trên 70%. Dưới 70% thì xem lại giải thích  và làm lại

Homework LC07

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 7 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2bVOIa4
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2cGqzsH  
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2c8V2x4
– Chép Part 2 (11-25), 1/2 Part 3 (41-55), 1/2 Part 4 (71-85)
* Bạn nào trên 70 câu thì chỉ cần chép các câu bạn sai

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 7.0
4/ Làm bài Part 5 trên website:

Part 5 – MiniTest 9


* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 7

Homework RC07

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 7: http://bit.ly/2cJ7p6V

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 7.1

4/ Dịch RC Test 7:

– Dưới 40 câu Part 7: Dịch 159-161, 169-172, 173-175, 181-185 (bài 1), 186-190 (bài 1)

(Có thể dịch và ghi chú các từ vựng trực tiếp vào đề)

– Đáp án RC Test 7: http://bit.ly/2cGyfvn

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 7

Homework Review 07

1/ Học bài từ vựng Memrise 7.2
2/ Hoàn thành phần Dictation Part 2,3,4 còn lại
3/ Làm bài Part 5 trên website:

Part 5 – MiniTest 10


* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích và làm lại
4/ Giải Part 2 trên website:

Part 2 – Mini test 3


* Đạt yêu cầu khi đúng trên 70%. Dưới 70% thì xem lại giải thích  và làm lại

Homework LC08

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 8 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2cdamte
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2clZA6B  
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2cdbf5e

– Chép Part 2 (11-25), 1/2 Part 3 (41-55), 1/2 Part 4 (71-85)
* Bạn nào trên 70 câu thì chỉ cần chép các câu bạn sai

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 8.0
4/ Làm bài Part 5 trên website:

Part 5 – MiniTest 11


* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 8

Homework RC08

1/ Xem kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 8: http://bit.ly/2co40bN

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 8.1

4/ Dịch RC Test 8:

– Dưới 40 câu Part 7: Dịch 155-157, 166-169, 196-200 (bài 1)

(Có thể dịch và ghi chú các từ vựng trực tiếp vào đề)

– Đáp án RC Test 8: http://bit.ly/2bVTTa9

 

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 8

Homework Review 08

1/ Học bài từ vựng Memrise 8.2
2/ Hoàn thành phần Dictation Part 2,3,4 còn lại
3/ Làm bài Part 5 trên website:

Part 5 – MiniTest 12


* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích và làm lại
4/ Giải Part 3 trên website:

Part 3 – Mini Test 1


* Đạt yêu cầu khi đúng trên 70%. Dưới 70% thì xem lại giải thích  và làm lại

Homework LC09

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 9 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2c2fLH0
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2cm0U9C 
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2cm1bZW
– Chép Part 2 (11-25), 1/2 Part 3 (41-55), 1/2 Part 4 (71-85)
* Bạn nào trên 70 câu thì chỉ cần chép các câu bạn sai

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 9.0
4/ Làm bài Part 5 trên website:

Part 5 – MiniTest 13


* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 9

Homework RC09

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 9: http://bit.ly/2c3b674

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 9.1, Test 9.2

4/ Học bài ngữ pháp số 18 Anki

5/ Dịch RC Test 9:
– Dưới 30 câu Part 5 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch toàn bộ 40 câu.
– Đáp án RC Test 9: http://bit.ly/2c8YgAu

6/ Ôn lại bài Part 5 ngày hôm nay trên website:
https://www.antoeic.vn/test-09
* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 9

Homework LC10

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 10 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2cm0j7X
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2bfK9NH 
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2cgO76A
– Chép Part 3, Part 4

3/ Làm RC 10 trong 75 phút
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 10.1

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 10
2/ Bài RC 10

Homework RC10

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 10: http://bit.ly/2byorVc

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 10.1, Test 10.2

4/ Học bài ngữ pháp số 20 Anki

5/ Dịch RC Test 10:
– Dưới 30 câu Part 5 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch toàn bộ 40 câu.
– Đáp án RC Test 10: http://bit.ly/2bVTRiu

6/ Ôn lại bài Part 5 ngày hôm nay trên website:

Test 10


* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 10

Homework LC04

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 4 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2bVJCOK
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2bLOxyg
– Đáp án bài nghe: 

3/ Làm RC 4 trong 75 phút
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 4.1

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 4
2/ Bài RC 4

Homework RC04

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 4: x
Đáp án bài nghe số 4: x

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 3.1, Test 3.2

4/ Học bài ngữ pháp số 8 Anki

5/ Dịch RC Test 4:
– Dưới 30 câu Part 5 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch toàn bộ 40 câu.
– Đáp án RC Test 3:

6/ Ôn lại bài Part 5 ngày hôm nay trên website:
x
* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 3

Homework LC04

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 4 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2bVJCOK
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2bLOxyg
– Đáp án bài nghe: 

3/ Làm RC 4 trong 75 phút
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 4.1

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 4
2/ Bài RC 4

Homework RC04

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 4: x
Đáp án bài nghe số 4: x

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 3.1, Test 3.2

4/ Học bài ngữ pháp số 8 Anki

5/ Dịch RC Test 4:
– Dưới 30 câu Part 5 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch toàn bộ 40 câu.
– Đáp án RC Test 3:

6/ Ôn lại bài Part 5 ngày hôm nay trên website:
x
* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 3

02/11/2016

0 responses on "Bài tập ÂnTOEIC Intensive 0909"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

There are no users currently online

Bản đồ định vị lớp học

top