Pre-Intermediate Grammar – V-ing và To v0

Có những cấu trúc đi với Ving và có những cấu trúc theo sau là to V0. Do đó, cần ghi nhớ những cấu trúc thông dụng để không bị nhầm lẫn

Các cấu trúc cụm từ:

be going to do: dự định để

be able to do: có thể để

be sure to do: chắc chắn để

so as to do: để mà

be liable to do: có trách nhiệm làm

be delighted to do: vui mừng làm

be supposed to do: được kì vọng làm

be reluctant to do: miễn cưỡng làm

would like to do: muốn làm

hesitate to do: ngập ngừng làm

be eligible to do: đủ điều kiện làm

be unable to do: không thể làm

in order to do: để làm

feel free to do: thoải mái làm

be pleased to do: vui mừng làm

be likely to do: có thể làm

be designed to do: được thiết kế để làm

be willing to do: sẵn lòng làm

be ready to do: sẵn sàng làm

 Các cấu trúc từ đơn:

plan  (có kế hoạch) / decide (quyết định) / fail (không) to do
want (muốn) / wish (muốn) / hope (hi vọng)
ability (khả năng) / right (quyền) / way (cách) / need (nhu cầu)

Các cấu trúc cụm từ:

be capable of + Ving: có khả năng

have difficulty + Ving: gặp khó khăn

upon + Ving: khi

be committed to + noun/ Ving: cam kết

be entitled to + noun: có quyền

in addition to + Ving: bên cạnh

spend time (in) Ving: dành thời gian làm

succeed in + Ving: thành công

be busy + Ving: bận rộn làm

be devoted to + Noun: cống hiến cho

look forward to + Noun/ + Ving: mong đợi

object to + Ving: phản đối

be/get used to + Ving: trở nên quen với

cannot help + Ving: không thể cưỡng lại

 Các cấu trúc từ đơn:

consider (cân nhắc)/ discontinue (dừng)/ avoid (tránh) / finish (hoàn thành)/ suggest (đề nghị)/ include (bao gồm)/ keep(tiếp tục) ~ing

Pre-Intermediate Grammar - V-ing và To v0

V-ing và To v0

Bạn đang làm bài Pre-Intermediate Grammar tại website: https://www.antoeic.vn dành cho học viên của ÂnTOEIC.

Đặc điểm của Pre-Intermediate Grammar
1/ Không giới hạn thời gian làm bài
2/ Đáp án hiện ngay sau khi trả lời câu hỏi
3/ Có kèm giải thích tại sao chọn đáp án và dịch nghĩa toàn bộ câu hỏi

Để đạt kết quả tốt nhất sau mỗi bài test, hãy thực hiện các bước sau đây:

1/ Xem kỹ lý thuyết trên website
2/ Làm bài
3/ Check lại đáp án và tự giải thích trước khi xem giải thích mẫu. Tự dịch nghĩa trước khi xem dịch nghĩa gợi ý
4/ Xem lại % số câu đúng. Nếu dưới 80% thì có nghĩa là bạn chưa nắm vững chủ điểm ngữ pháp này. Hãy đọc lại giải thích và làm lại bài test

“Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là một hành trình” – Hãy kiên trì luyện tập, thành công sẽ đến với bạn!

26/06/2017

0 responses on "Pre-Intermediate Grammar - V-ing và To v0"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

Profile picture of vyvyvy913
Profile picture of thuongle0707

Bản đồ định vị lớp học

top