Part 4 – Mini Test 14


“Tôi không phải là sản phẩm tạo ra từ hoàn cảnh của tôi.

Tôi là sản phẩm tạo ra từ những quyết định của tôi.

Bạn đang làm bài Part 4 – Mini Test tại website: https://www.antoeic.vn dành cho lớp TOEIC.

Để đạt kết quả tốt nhất sau mỗi bài test, hãy thực hiện các bước sau đây:

1/ Xem lại lý thuyết về Part 4, đặc biệt chú ý về đọc nhanh câu hỏi và dự đoán đáp án
2/ Bạn “CHỈ” nghe 1 lần trong lúc làm bài. Sau khi nộp bài “Finish Quiz”, bạn có thể nghe đi nghe lại nhiều lần cho “thấm”.
3/ Sau khi làm bài, cần xem lại script bằng cách bấm nút “View Questions” ngay dưới bảng kết quả.

20/02/2018

0 responses on "Part 4 - Mini Test 14"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

Profile picture of dangkhoadesign1991

Bản đồ định vị lớp học

top