New Economy TOEIC 2015 – Test 3

Economy TOEIC 2015 - Test 3

Economy TOEIC 2015 – Test 3

Bạn đang làm bài Economy TOEIC 2015 – Test 3 tại website: https://www.antoeic.vn dành cho tài khoản Guest tại StartNow

Đặc điểm của Economy TOEIC 2015 – Test 3
1/ Máy tính sắp xếp 40 câu ngẫu nhiên
2/ Đáp án hiện ngay sau khi làm bài
3/ Giải thích và dịch nghĩa toàn bộ câu hỏi
4/ Các câu hỏi sẽ tự động xáo trộn đáp án sau mỗi lần làm bài

“Có công cày test, có ngày score cao” – Hãy kiên trì luyện tập, thành công sẽ đến với bạn!

25/11/2015

0 responses on "New Economy TOEIC 2015 - Test 3"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

There are no users currently online

Bản đồ định vị lớp học

top