Luyện part 5

Học nghe sơ cấp Học nghe theo part Luyện ngữ pháp Luyện Part 5 Luyện từ vựng

Random Actual Tests - Part 5

Random Actual Tests – Part 5

Bạn đang làm bài Random Actual Tests – Part 5 tại website: https://www.antoeic.vn dành cho lớp các TOEIC tại StartNow

Đặc điểm của Random Actual Tests – Part 5
1/ Máy tính chọn ngẫu nhiên 40 câu từ kho đề, làm bài trong 20 phút
2/ Đáp án hiện ngay sau khi làm bài
3/ Dịch nghĩa toàn bộ câu hỏi
4/ Các câu hỏi sẽ tự động xáo trộn đáp án sau mỗi lần làm bài

Để đạt kết quả tốt nhất sau mỗi bài test, hãy thực hiện các bước sau đây:

1/ Hoàn thành bài tập trong thời gian qui định
2/ Nộp bài
4/ Xem lại các câu đã làm sai và xem giải thích tại sao chọn đáp án, tự dịch nghĩa trước khi xem bài dịch mẫu
5/ Ghi chú các từ vựng cần thiết

“Có công cày test, có ngày score cao” – Hãy kiên trì luyện tập, thành công sẽ đến với bạn!

 

Random Actual Tests - Part 5 - New Economy 2015

Random Actual Tests – Part 5 – New Economy 2015

Bạn đang làm bài Random Actual Tests – Part 5 – New Economy 2015 tại website: https://www.antoeic.vn dành cho lớp các TOEIC tại StartNow

Đặc điểm của Random Actual Tests – Part 5 – New Economy 2015
1/ Máy tính chọn ngẫu nhiên 40 câu từ kho đề, làm bài trong 20 phút
2/ Đáp án hiện ngay sau khi làm bài
3/ Dịch nghĩa toàn bộ câu hỏi
4/ Các câu hỏi sẽ tự động xáo trộn đáp án sau mỗi lần làm bài

Để đạt kết quả tốt nhất sau mỗi bài test, hãy thực hiện các bước sau đây:

1/ Hoàn thành bài tập trong thời gian qui định
2/ Nộp bài
4/ Xem lại các câu đã làm sai và xem giải thích tại sao chọn đáp án, tự dịch nghĩa trước khi xem bài dịch mẫu
5/ Ghi chú các từ vựng cần thiết

“Có công cày test, có ngày score cao” – Hãy kiên trì luyện tập, thành công sẽ đến với bạn!

 

 

Thư viên đề thật

Thư viện đề thật – Part 5

Hello các em, đây là thư viện đề thật TOEIC, tức là những câu được trích từ trí nhớ của các bạn đi thi thật về. AnTOEIC đã giải thích và dịch nghĩa cho từng câu. Thư viện sẽ tiếp tục cập nhật theo thời gian và theo trí nhớ của các bạn đi thi

Các em lưu ý
1/ Máy tính chọn ngẫu nhiên 40 câu từ kho đề, làm bài trong 20 phút
2/ Đáp án hiện ngay sau khi làm bài – Bấm nút “View questions” để xem lại bài làm. Máy tính sẽ hiện bài làm, đánh dấu câu làm sai và đúng.
3/ Các câu hỏi sẽ tự động xáo trộn đáp án sau mỗi lần làm bài

Để đạt kết quả tốt nhất sau mỗi bài test, hãy thực hiện các bước sau đây:

1/ Hoàn thành bài tập trong thời gian qui định
2/ Nộp bài
3/ Xem lại các câu đã làm sai và xem giải thích tại sao chọn đáp án
4/ Ghi chú các điểm ngữ pháp, các cụm từ cần thiết

“Có công cày test, có ngày score cao” – Hãy kiên trì luyện tập, thành công sẽ đến với bạn!

 

27/03/2022

1 responses on "Luyện part 5"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

There are no users currently online

Bản đồ định vị lớp học

top