Listening Practice TOEIC 05

1.

[1-3]
Thank you for calling the Gould Music Library. If you know the extension of the party you would like to reach, you may dial it at any time. Our regular hours are from nine A.M. to three P.M., Monday through Thursday. Access to our special archives can be arranged by contacting John Olsen at extension 25. If you would like to leave a message for our administrative office, please wait for the beep and then begin speaking. Thank you.
[1-3]
Cảm ơn bạn đã gọi cho Thư viện nhạc Gould. Nếu bạn biết số máy nhánh của bên bạn muốn liên lạc, bạn có thể quay số vào bất kỳ lúc nào. Giờ hoạt động bình thường của chúng tôi là từ 9.am đến 3 p.m. từ Thứ Hai đến Thứ Năm. Việc truy cập vào kho lưu trữ đặc biệt của chúng tôi có thể được sắp xếp bằng cách liên lạc với John Olsen ở số máy nhánh 25. Nếu bạn muốn để lại tin nhắn cho phòng hành chính của chúng tôi, xin vui lòng chờ tiếng bíp và sau đó bắt đầu nói. Cảm ơn.4.

[4-6]
Thank you for calling Fresh Goods, the only vegetarian restaurant in town offering dishes made entirely from locally-grown ingredients. To make a reservation at Fresh Goods, please press two now. If you’re interested in scheduling a private event, press three to speak to Special Events Director, Barbara Hughes. Remember you can also visit our Web site at FreshGoodsRestaurant.com to view our complete menu.
[4-6]
Cảm ơn bạn đã gọi cho Fresh Goods, nhà hàng ăn chay duy nhất trong thị trấn cung cấp các món ăn được làm hoàn toàn từ các thành phần được trồng tại địa phương. Để đặt chỗ tại Fresh Goods, vui lòng nhấn 2 ngay bây giờ. Nếu bạn quan tâm đến việc lên kế hoạch cho một sự kiện riêng tư, bấm 3 để trò chuyện với Giám đốc Các Sự kiện đặc biệt, Barbara Hughes. Hãy nhớ rằng bạn cũng có thể ghé thăm trang web của chúng tôi tại FreshGoodsRestaurant.com để xem thực đơn đầy đủ của chúng tôi.7.

[7-9]
Hi Ms. Balani, this is Mark from Duffie’s Bakery. I’m calling about the cake order you placed for your company’s holiday party. I have the order here, but I seem to have misplaced the delivery instructions. Could you please let me know what time the cake should be delivered, and who the driver should speak to when he gets to the banquet hall? Our bakery is open until five P.M. this evening, so please give me a call anytime before then.
[7-9]
Xin chào bà Balani, đây là Mark từ Duffie’s Bakery. Tôi gọi về đơn hàng bánh mà bà đặt cho bữa tiệc trong công ty của bà. Tôi có đơn hàng ở đây, nhưng dường như tôi đã bị thất lạc các chỉ dẫn giao hàng. Bà có thể cho tôi biết thời gian nào bánh nên được giao, và người lái xe nên nói chuyện với ai khi ông ấy đến phòng tiệc? Tiệm bánh của chúng tôi mở cửa đến 5 giờ chiều, vì vậy xin vui lòng cho tôi một cuộc gọi bất cứ lúc nào trước lúc đó.10.

[10-12]
Good morning, Mr. Davis. This is Susan Chen from Freiburg Transport, returning your call with an update on your order. The truck carrying your shipment left our warehouse on Tuesday, as scheduled. However, due to bad weather, the truck probably won’t arrive at your store until Friday evening. We apologize for the delay. Will someone be at your store Friday after six P.M. to receive the merchandise? Please call me back so I can notify the driver. Thanks.
[10-12]
Chào buổi sáng, ông Davis. Đây là Susan Chen từ Freiburg Transport, gọi đáp lại cuộc gọi của ông với cập nhật về đơn đặt hàng của ông. Chiếc xe vận chuyển lô hàng của ông rời kho hàng của chúng tôi vào thứ ba, như dự kiến. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, xe tải có thể sẽ không đến cửa hàng của ông cho đến tối thứ sáu. Chúng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ. Một người nào đó có thể ở cửa hàng của ông sau 6 giờ chiều để nhận hàng được chứ? Vui lòng gọi cho tôi để tôi có thể thông báo cho người lái xe. Cảm ơn.13.

[13-15]
Thank you for calling Stellar Movies. Our theater will be closed during the month of February for renovations. We’re installing state-of-the-art sound systems and adding a self-serve vending area in the lobby. Please join us for our grand reopening celebration on March first. There will be contests to win free tickets to upcoming movies. We hope you’ll join us then!
[13-15]
Cảm ơn bạn đã gọi điện cho Stellar Movies. Nhà hát của chúng tôi sẽ đóng cửa trong tháng 2 để tu bổ. Chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống âm thanh hiện đại và thêm một khu bán hàng tự phục vụ tại sảnh. Xin vui lòng tham gia với chúng tôi để tổ chức lễ khai trương vào đầu tháng 3. Sẽ có các cuộc thi để giành vé miễn phí cho các bộ phim sắp tới. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tham gia với chúng tôi lúc đó!16.

[16-18]
Good evening, Dr. Yamaguchi. This is Jerry Smith calling to let you know your car is now ready for pick up. I’m sorry the car wasn’t ready yesterday as promised, but there was a part that needed to be specially ordered, and it took two days to get here. We’re closing in five minutes, but we’ll open tomorrow morning at seven A.M. and stay open until six P.M. We’re also open the whole afternoon on Saturday. Again, sorry for the inconvenience.
[16-18]
Chào buổi tối, Tiến sĩ Yamaguchi. Đây là cuộc gọi của Jerry Smith để cho ông biết chiếc xe của ông đã sẵn sàng để nhận. Tôi xin lỗi vì chiếc xe chưa sẵn sàng như đã hứa, nhưng có một linh kiện cần phải được đặt hàng đặc biệt, và phải mất hai ngày để đến chỗ tôi. Chúng tôi sẽ đóng cửa trong 5 phút nữa, nhưng chúng tôi sẽ mở cửa ngày mai vào 7 giờ sáng và vẫn mở cho đến 6 giờ chiều. Chúng tôi cũng mở cửa cả chiều hôm thứ Bảy. Một lần nữa, xin lỗi vì sự bất tiện.19.

[19-21]
Hi, my name is Marie Calderon – I’m one of Dr. Patel’s patients. I’m calling to cancel my appointment on Thursday. I was supposed to come in for a check-up, but I just found out that I have to fly to Chicago that day on business. Would you please call me back to confirm that you received this message and to set up another time for me to come in? I can be reached at 555-0145 until 7 tonight.
[19-21]
Xin chào, tôi tên là Marie Calderon – Tôi là một trong những bệnh nhân của bác sĩ Patel. Tôi gọi điện để hủy cuộc hẹn vào thứ Năm. Tôi được sắp xếp đến để khám bệnh, nhưng tôi vừa phát hiện ra rằng tôi phải bay đến Chicago ngày hôm đó để công tác. Bạn có thể nào vui lòng gọi lại cho tôi để xác nhận rằng bạn đã nhận được tin nhắn này và sắp xếp một thời gian khác cho tôi để đến? Tôi có thể liên lạc tại số 555-0145 cho đến 7 giờ tối nay.


08/09/2018

0 responses on "Listening Practice TOEIC 05"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

Profile picture of vtm1304
Profile picture of tanhoang7223
Profile picture of cnnnmath59

Bản đồ định vị lớp học

top