Listening Practice 23

1.

[1-3]
Good morning everyone. Thank you for coming to this meeting. Unfortunately, Kevin Wright won’t be with us today – he’s in Rome, meeting with suppliers about a new line of men’s clothing we might start offering in our store. Before we start, I’d like to mention that sales went up by five percent last month. This is mostly due to the popularity of our latest line of women’s summer dresses. However, we need to start thinking ahead and plan for the winter season. I’ve been looking into an exciting line of sweaters and coats from a young Japanese designer. What I’d like to do now is show you some of Ayuri Soga’s designs and get your opinion on whether or not they will fit our market.
[1-3]
Chào buổi sáng mọi người. Cảm ơn bạn đã đến dự cuộc họp này. Thật không may, Kevin Wright sẽ không thể đến với chúng tôi ngày hôm nay – anh ấy đang ở Rome, gặp các nhà cung cấp dòng quần áo nam giới mới cái mà chúng ta có thể bắt đầu bán trong cửa hàng của chúng ta. Trước khi bắt đầu, tôi muốn đề cập rằng doanh thu tăng lên năm phần trăm trong tháng trước. Điều này chủ yếu là do sự nổi tiếng của dòng trang phục mùa hè của phụ nữ mới nhất của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần phải bắt đầu suy nghĩ trước và lên kế hoạch cho mùa đông. Tôi đã đang nghiên cứu một dòng áo len tay dài và áo choàng của một nhà thiết kế trẻ người Nhật. Những gì tôi muốn làm bây giờ là cho bạn thấy một số thiết kế của Ayuri Soga và nhận được ý kiến của bạn về việc liệu chúng sẽ phù hợp với thị trường của chúng ta hay không.4.

[4-6]
OK, the next topic is the electrical work that will be done later this week. You probably noticed the electricians walking around here on Monday. Well, they discovered some electrical problems on the first floor and will return on Thursday to upgrade the system. That means the electricity on the first floor will have to be turned off Thursday for a total of about four hours. So I’ve arranged for anyone with an office on that floor to have a laptop computer during that time. And the meeting rooms on the second floor will be used as temporary office space. But, please make sure to charge the laptop’s battery before Thursday morning. I’m sorry for any inconvenience this causes.
[4-6]
OK, chủ đề tiếp theo là công việc liên quan điện sẽ được hoàn thành vào cuối tuần này. Bạn có thể nhận thấy các thợ điện đi bộ xung quanh đây vào thứ hai. Vâng, họ đã phát hiện ra một số vấn đề điện ở tầng một và sẽ quay trở lại vào thứ Năm để nâng cấp hệ thống. Điều đó có nghĩa là điện trên tầng một sẽ phải được tắt vào thứ năm trong tổng cộng khoảng bốn giờ. Vì vậy, tôi đã sắp xếp cho bất kỳ ai có văn phòng ở tầng đó có máy tính xách tay trong thời gian đó. Và các phòng họp ở tầng hai sẽ được sử dụng làm văn phòng tạm thời. Tuy nhiên, hãy đảm bảo sạc pin cho máy tính xách tay trước sáng thứ Năm. Tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra.7.

[7-9]
Welcome to the bottling factory here at Clarity Mountain Water Company. Let me start the tour by showing you where the water source is. If you look behind me through this window, you’ll see Tundra Mountain. We draw our fresh water from the summit of that mountain. The water gets piped down the mountain slope into our factory, where it goes through machines that check the water for purity, pH level, and other qualities. Let me show you what those machines look like. Follow me.
[7-9]
Chào mừng đến với nhà máy đóng chai tại Công ty Nước Clarity Mountain. Hãy để tôi bắt đầu chuyến tham quan bằng cách cho bạn biết nguồn nước ở đâu. Nếu bạn nhìn phía sau tôi qua cửa sổ này, bạn sẽ thấy núi Tundra. Chúng tôi lấy nước ngọt từ đỉnh núi đó. Nước được đổ xuống dốc núi vào nhà máy của chúng tôi, nơi nó đi qua các máy kiểm tra độ tinh khiết nước, độ pH, và các phẩm chất khác. Hãy để tôi chỉ cho bạn xem các máy đó trông như thế nào.10.

[10-12]
Welcome to Morrista National Park. My name is Shawn and I’ll be your nature guide on the walk to the top of Morrista Point today. I will point out some of the park’s unique flowers and plants and tell you a little about its history. It will take about three hours to get to the top, but we will take several short breaks along the way, including a thirty-minute stop at the famous Miller Waterfall. “We should arrive at the top around noon, and then we’ll have a picnic lunch. Please respect the environment and don’t throw your trash on the trail. Remember, there aren’t any garbage cans at the top of the mountain. You’ll need to carry your trash with you and put it in the garbage cans in the parking area when we return. Now let’s begin our hike.
[10-12]
Chào mừng đến với Vườn Quốc gia Morrista. Tên tôi là Shawn và tôi sẽ là hướng dẫn tự nhiên của bạn trên con đường đi lên đỉnh Morrista Point ngày hôm nay. Tôi sẽ chỉ một số hoa và thảo mộc độc đáo của công viên và kể bạn biết một chút về lịch sử của nó. Sẽ mất khoảng ba giờ để lên đến đỉnh, nhưng chúng tôi sẽ có một vài lần nghỉ ngắn trên đường đi, bao gồm cả một điểm dừng chân dài 30 phút tại thác nước nổi tiếng Miller. “Chúng ta nên đến đỉnh vào khoảng giữa trưa, và sau đó chúng ta sẽ có một bữa trưa dã ngoại. Hãy tôn trọng môi trường và đừng ném rác xuống đường mòn. Hãy nhớ rằng, không có thùng rác ở đỉnh núi. Bạn sẽ cần phải mang theo rác của bạn và bỏ nó vào thùng rác trong khu vực đỗ xe khi chúng tôi quay trở lại. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc đi bộ đường dài của chúng ta. 13.

[13-15]
Thank you all for volunteering to be on the interview committee. We know you have a lot of work to do, so we really appreciate your taking time out of your busy schedules to help. We have thirty five candidates who are competing for the five summer intern positions we are offering this year. Tomorrow, we’ll start with the first round of interviews, then we’ll get together for a short briefing and narrow down the number of candidates to ten. Sometime next week the vice president of personnel and the director of marketing will conduct a second round of interviews and will determine which candidates will be offered the positions. Any questions? No? Okay, then that’s it for today. I’ll see you here again tomorrow when we I begin.
[13-15]
Cảm ơn tất cả vì đã tình nguyện tham gia vào cuộc phỏng vấn. Chúng tôi biết bạn có rất nhiều việc phải làm, vì vậy chúng tôi thực sự đánh giá cao việc bạn dành thời gian từ lịch trình bận rộn để giúp đỡ. Chúng tôi có ba mươi năm ứng cử viên đang cạnh tranh cho năm vị trí thực tập trong năm mà chúng tôi đang tìm trong năm nay. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu với vòng phỏng vấn đầu tiên, sau đó chúng ta sẽ tụ tập lại cho một cuộc họp ngắn và rút ngắn số lượng ứng viên xuống còn 10 người. Đôi khi vào tuần tới, phó chủ tịch của phòng nhân sự và giám đốc điều hành marketing sẽ tiến hành vòng phỏng vấn thứ hai và sẽ xác định ứng viên nào sẽ được tuyển vị trí đó. Có bất kỳ câu hỏi không? Không? Được rồi, vậy thì đó là tất cả cho hôm nay. Tôi sẽ gặp lại bạn vào ngày mai khi chúng ta bắt đầu.16.

[16-18]
Good morning. My name is Tina and I’ll be your guide today. It’s now 8:45 and we’ll be starting our tour of the galleries at 9:00, but before we begin, I have some announcements to make. We don’t allow visitors to take pictures of the art work or use video equipment inside the exhibits. The guided part of the tour will end at noon, but you will have one hour afterwards to explore on your own and visit our gift shop before your bus arrives to pick you up. If you have any questions, please feel free to ask. I hope you have a wonderful visit.
[16-18]
Chào buổi sáng. Tôi tên là Tina và hôm nay tôi sẽ là người hướng dẫn bạn. Bây giờ là 8:45 và chúng ta sẽ bắt đầu chuyến tham quan các phòng trưng bày vào lúc 9:00, nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, tôi có một số thông báo. Chúng tôi không cho phép khách chụp ảnh tác phẩm nghệ thuật hoặc sử dụng thiết bị video bên trong các cuộc triển lãm. Phần hướng dẫn của chuyến đi sẽ kết thúc vào buổi trưa, nhưng bạn sẽ có một giờ sau đó tự khám phá và ghé thăm cửa hàng quà tặng của chúng tôi trước khi xe buýt đến đón bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng đặt câu hỏi. Tôi hy vọng bạn có một chuyến thăm quan tuyệt vời.19.

[19-21]
This is the last stop on the tour, and to your left, you’ll notice a building that looks a little unusual compared with the buildings around it. This is the Jameson Building, and although it was built at about the same time as the other buildings in the area, it looks much more modern. As you can see, the neighboring buildings are in a more traditional style. Construction of the Jameson Building took much longer than expected due to unusually cold weather in the winter. Work was stopped for nearly three months due to constant ice, snow, and wind. Before we finish our tour, let’s have a look inside the lobby of the Jameson Building.
[19-21]
Đây là điểm dừng chân cuối cùng của chuyến đi, và bên trái của bạn, bạn sẽ nhận thấy tòa nhà có vẻ hơi bất thường so với những tòa nhà xung quanh đó. Đây là Tòa nhà Jameson, và mặc dù nó được xây dựng vào cùng khoảng thời gian như các tòa nhà khác trong khu vực, nhưng nó trông hiện đại hơn nhiều. Như bạn thấy, các tòa nhà lân cận có phong cách cổ kính hơn. Việc xây dựng Tòa nhà Jameson mất nhiều thời gian hơn dự kiến do thời tiết lạnh giá bất thường vào mùa đông. Công trình đã bị dừng lại gần ba tháng do băng, tuyết, và gió liên tục. Trước khi kết thúc chuyến đi của chúng ta, chúng ta hãy nhìn vào hành lang của Tòa nhà Jameson.22.

[22-24]
Hello everyone, this will be a quick meeting, and I’ll be very brief. I just wanted to let you know of a change in policy. It used to be that when a customer called to get technical support and we couldn’t solve the problem during the call, we’d ask the customer to call back. From now on, when you come across that kind of situation, you need to give the customer a case number before hanging up. This will help us track each customer’s problem much more efficiently.
[22-24]
Xin chào tất cả mọi người, đây sẽ là một cuộc họp nhanh, và tôi sẽ nói rất ngắn gọn. Tôi chỉ muốn cho bạn biết về một sự thay đổi chính sách. Trước đây, khi khách hàng gọi để nhận hỗ trợ kỹ thuật và chúng tôi không thể giải quyết vấn đề trong cuộc gọi, chúng ta sẽ yêu cầu khách hàng gọi lại. Từ bây giờ, khi bạn gặp tình huống như vậy, bạn cần cung cấp cho khách hàng số thứ tự trường hợp trước khi gác máy. Điều này sẽ giúp chúng ta theo dõi từng vấn đề của khách hàng hiệu quả hơn nhiều.


14/10/2018

0 responses on "Listening Practice 23"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

There are no users currently online

Bản đồ định vị lớp học

top