Listening Practice 10

1.

[1-3]
Good evening, and welcome to the opening of our exhibit, “Sculpture of the Ancient World.” Most of the sculptures you’ll see here today come from ancient Greece, but we’re also fortunate enough to have ancient sculptures from Egypt, China, and Japan. This exhibit was made possible by our corporate sponsors who have given their support to the arts for many years. We’re also very grateful to our private donors, particularly Ms. Elise Robinson, whose generous donation made it possible for us to publish the beautiful exhibition catalogs that you can purchase in our museum gift shop.
[1-3]
Chào mừng bạn đến với buổi khai mạc triển lãm của chúng tôi, “Điêu khắc của thế giới cổ đại”. Hầu hết các tác phẩm điêu khắc bạn sẽ thấy ở đây hôm nay là từ Hy Lạp cổ đại, nhưng chúng tôi cũng may mắn có những tác phẩm điêu khắc cổ từ Ai Cập, Trung Quốc , Và Nhật Bản. Triển lãm này đã được thực hiện bởi các nhà tài trợ doanh nghiệp của chúng tôi, những người đã hỗ trợ cho nghệ thuật trong nhiều năm. Chúng tôi cũng rất biết ơn các nhà tài trợ tư nhân của chúng tôi, đặc biệt là bà Elise Robinson, người đã đóng góp hào phóng cho phép chúng tôi xuất bản những catalogue triển lãm đẹp mà bạn có thể mua trong cửa hàng quà tặng tại bảo tàng của chúng tôi.4.
[4-6]
I’m pleased to welcome everyone to the Journalism Today conference. We’re happy to have reporters joining us from a variety of different fields. But before I introduce the keynote speaker, I have a note about a change to one of today’s programs. The Medical Journalism panel has been rescheduled to start later in the day. It will be held at 3 P.M. and will still be in the Parkview Room. More information about today’s programs is available at the registration desk.
[4-6]
Tôi vui mừng chào đón mọi người tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Chúng tôi rất vui khi có các phóng viên tham gia cùng chúng tôi từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng trước khi tôi giới thiệu người thuyết trình, tôi có một lưu ý về một sự thay đổi đối với một trong những chương trình hôm nay. Ban Báo chí Y khoa đã được dời lại để bắt đầu vào cuối ngày. Nó sẽ được tổ chức vào lúc 3 giờ trưa. và vẫn sẽ ở trong phòng Parkview. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về các chương trình của ngày hôm nay tại bàn đăng ký.7.
[7-9]
Thank you for coming to the grand reopening of the newly renovated Wildwoods Art Museum. After four months of construction, the facility has been modernized and the parking area has been expanded. I am also pleased to announce that the building is now equipped with elevators, making it easier for our visitors to see all of the wonderful paintings and sculpture on display. We are now able to resume many of our popular community programs, including our Museum Concert Series, which highlights local musicians and artists.
[7-9]
Cảm ơn bạn đã đến dự khai trương lại Bảo tàng Nghệ thuật Wildwoods mới được tu sửa. Sau bốn tháng xây dựng, cơ sở đã được hiện đại hóa và bãi đậu xe đã được mở rộng. Tôi cũng vui mừng thông báo rằng tòa nhà được trang bị thang máy, điều làm cho khách chúng tôi dễ dàng hơn để xem tất cả các bức tranh và điêu khắc tuyệt vời được trưng bày. Giờ đây, chúng tôi có thể tiếp tục nhiều chương trình cộng đồng nổi tiếng của chúng tôi, bao gồm cả Chuỗi Concert của Bảo tàng, giúp giới thiệu các nhạc sĩ và nghệ sĩ địa phương.10.
[10-12]
Attention, manufacturing staff. As you know, we’re expanding our popular line of glass display cases. Our newest model will be larger in size than any of our existing cases. But before we start making it, we’ll have to modify our equipment to handle the larger panes of glass. While the technicians are doing this on Monday morning, you’ll be helping to take inventory in the warehouse. This will allow us to get a head start on our annual inventory count.
[10-12]
Xin chú ý, các nhân viên sản xuất. Như bạn đã biết, chúng ta đang mở rộng dòng sản phẩm tủ trưng bày bằng thủy tin. Mẫu mới nhất của chúng ta sẽ có kích thước lớn hơn các tủ hiện có của chúng ta. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu sản xuất, chúng ta sẽ phải sửa đổi thiết bị để xử lý những tấm kính lớn hơn. Trong khi các kỹ thuật viên đang làm việc này vào sáng Thứ Hai, các bạn sẽ giúp kiểm kê kho hàng. Điều này sẽ cho phép chúng ta có được thuận lợi trước khi thực hiện kiểm đếm tồn kho hàng năm.13.
[13-15]
Beginning next week, we’ll be upgrading the company’s telephone messaging system. The new system will include some features that should help us communicate more efficiently, especially on group projects. Keep in mind that messages stored on the old system won’t be transferred to the new one, so it’s important for everyone to take time to review all your saved messages by the end of this week. Otherwise, you might lose important information! The installation work will be completed by the end of the month.
[13-15]
Bắt đầu từ tuần tới, chúng ta sẽ nâng cấp hệ thống nhắn tin qua điện thoại của công ty. Hệ thống mới sẽ bao gồm một số tính năng giúp chúng ta giao tiếp hiệu quả hơn, đặc biệt là các dự án nhóm. Lưu ý rằng thư được lưu trữ trên hệ thống cũ sẽ không được chuyển sang thư mới nên điều quan trọng là tất cả mọi người dành thời gian để xem lại tất cả thư đã lưu của bạn vào cuối tuần này. Nếu không, bạn có thể mất thông tin quan trọng! Việc cài đặt sẽ được hoàn thành vào cuối tháng.16.
[16-18]
Welcome to tonight’s Clarke Symphony concert. Because this performance is being recorded, we request that the audience refrain from making any unnecessary noise during the performance. Also, remember to turn off all mobile phones and pagers. We would like to remind you that flash photography is prohibited in this auditorium. Thank you very much for your attention and we hope you enjoy tonight’s performance.
[16-18]
Chào mừng bạn đến với buổi hòa nhạc Clarke Symphony tối nay. Bởi vì buổi biểu diễn này sẽ được thu âm, chúng tôi yêu cầu khán giả không nên gây ra bất kỳ tiếng ồn không cần thiết nào trong suốt buổi trình diễn. Ngoài ra, hãy nhớ tắt tất cả điện thoại di động và máy nhắn tin. Chúng tôi muốn nhắc bạn rằng chụp ảnh có đèn bị cấm ở thính phòng này. Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự chú ý của bạn và chúng tôi hy vọng bạn thích màn trình diễn tối nay.19.
[19-21]
Good morning! I want to make an announcement before we start the meeting. New carpeting will be installed on the second floor of the building starting on Thursday morning. The work is expected to take two days. If your office is located on that floor, please check the bulletin board in the lobby for your temporary office assignment. Also, please make sure your computers are turned off and unplugged before you leave on Wednesday. If you have any questions or concerns, please let me know after the meeting.
[19-21]
Chào buổi sáng! Tôi muốn thông báo trước khi bắt đầu cuộc họp. Gạch lát mới sẽ được lắp đặt trên tầng hai của tòa nhà bắt đầu từ sáng thứ Năm. Việc thi công dự kiến sẽ mất hai ngày. Nếu văn phòng của bạn nằm trên tầng đó, vui lòng kiểm tra bảng thông báo tại sảnh để biết văn phòng tạm thời được phân công của bạn. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng máy tính của bạn đã tắt và rút cắm phích trước khi rời đi vào thứ Tư. Nếu bạn có thắc mắc hoặc lo ngại, vui lòng cho tôi biết sau cuộc họp.


14/10/2018

0 responses on "Listening Practice 10"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

There are no users currently online

Bản đồ định vị lớp học

top