Grammar Review 2

Grammar Review 2

Grammar Review 2

Bạn đang làm bài Grammar Review 2 tại website: https://www.antoeic.vn dành cho lớp TOEIC A.

Đặc điểm của Grammar Review 2
1/ Không giới hạn thời gian làm bài
2/ Đáp án hiện ngay sau khi trả lời câu hỏi
3/ Có kèm giải thích tại sao chọn đáp án và dịch nghĩa toàn bộ câu hỏi

Để đạt kết quả tốt nhất đối với Grammar Review 2, hãy thực hiện các bước sau đây:

1/ Ôn lại lý thuyết ngữ pháp đã học trên lớp, đặc biệt là những câu làm sai
2/ Làm bài
3/ Check lại đáp án và tự giải thích trước khi xem giải thích mẫu. Tự dịch nghĩa trước khi xem dịch nghĩa gợi ý
4/ Ghi lại những điểm ngữ pháp mới hoặc chưa nắm vững; ghi chú thêm từ vựng cần thiết
5/ Nếu điểm quá thấp hãy thử tự lý giải tại sao lại như vậy
Một số nguyên nhân chủ yếu:
+ Ngữ pháp chưa nắm vững (đặc biệt là phần chọn từ loại danh từ, động từ, tính từ,… ) => Ôn lại ngữ pháp đã học trên lớp và làm lại bài tập trong giáo trình;
+ Từ vựng còn kém nên đọc không hiểu => Ôn và bổ sung từ vựng trên memrise
5/ Làm lại bài test để củng cố kiến thức

“Có công cày test, có ngày score cao” – Hãy kiên trì luyện tập, thành công sẽ đến với bạn!

10/08/2015

0 responses on "Grammar Review 2"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

Profile picture of vuthithaolinh291002
Profile picture of vtm1304
Profile picture of tanhoang7223
Profile picture of cnnnmath59

Bản đồ định vị lớp học

top