Elementary Grammar – Thì hiện tại tiếp diễn

Cấu trúc

  • Thể khẳng định

Subject + am / is / are + V-ing

Ví dụ:

I am / ‘m writing the monthly report. (Tôi đang viết báo cáo tháng.)

He is / ‘s working from home.  (Anh ấy đang làm việc tại nhà.)

They are / ‘re meeting the MD. (Họ đang gặp giám đốc điều hành.)

  •  Thể phủ định

Subject + am not / is not / are not + V-ing

Ví dụ:

I am not / ‘m not working at home today. (Hôm nay tôi không có làm việc ở nhà)

She is not / isn ‘t having her lunch. (Cô ấy hiện không ăn trưa)

You are not / aren’t talking to Security. (Bạn không có nói chuyện với Bảo vệ)

  • Thể nghi vấn

Am / Is / Are + subject + V-ing?

Ví dụ:

Am I working with the new customer today? (Hôm nay tôi sẽ làm việc với khách hàng mới à?)

Is it raining today? (Hôm nay trời mưa à?)

Are we looking at the right report? (Chúng ta đang đọc đúng báo cáo chứ?)

 

Cách dùng (Usage)

Thì hiện tại tiếp diễn dược dùng để diễn đạt:

  • Sự việc đang diễn ra ngay lúc nói, hoặc đang diễn ra ở hiện tại nhưng không nhất thiết vào lúc đang nói. Cách dùng này thường được dùng với các trạng từ, trạng ngữ chỉ thời gian: now  (bây giờ)at the moment (bây giờ)right now  (ngay bây giờ), at present (hiện tại)

Ví dụ:

A: What are you doing? (Các bạn đang làm gì vậy?)

B: We‘re interviewing someone for the new job.

(Chúng tôi đang phỏng vấn ai đó cho công việc mới)

 

  • Sự việc mang tính tạm thời.

Ví dụ: Are you working on any interesting new projects?

(Bạn có làm về bất cứ dự án mới nào không?)  

 

  • Sự việc  xảy  ra  trong  tương  lai  gần  –  một  sự sắp  xếp  hoặc  một  kế  hoạch  đã định.  Cách  dùng  này  luôn  được  dùng  với  trạng  từ  chỉ  thời  gian  tương  lai  (để tránh nhầm lẫn với hành động đang xảy ra).

Ví dụ: We are employing more people in the IT sector. (Chúng ta sẽ tuyển thêm người trong mảng IT)


Bạn đã nắm vững lý thuyết? Hãy check lại qua bài test sau đây nhé:


Elementary Grammar - Thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn

Bạn đang làm bài Elementary Grammar tại website: https://www.antoeic.vn dành cho học viên của ÂnTOEIC.

Đặc điểm của Elementary Grammar
1/ Không giới hạn thời gian làm bài
2/ Đáp án hiện ngay sau khi trả lời câu hỏi
3/ Có kèm giải thích tại sao chọn đáp án và dịch nghĩa toàn bộ câu hỏi

Để đạt kết quả tốt nhất sau mỗi bài test, hãy thực hiện các bước sau đây:

1/ Xem kỹ lý thuyết trên website
2/ Làm bài
3/ Check lại đáp án và tự giải thích trước khi xem giải thích mẫu. Tự dịch nghĩa trước khi xem dịch nghĩa gợi ý
4/ Xem lại % số câu đúng. Nếu dưới 80% thì có nghĩa là bạn chưa nắm vững chủ điểm ngữ pháp này. Hãy đọc lại giải thích và làm lại bài test

“Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là một hành trình” – Hãy kiên trì luyện tập, thành công sẽ đến với bạn!


 

06/06/2017

1 responses on "Elementary Grammar - Thì hiện tại tiếp diễn"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

Profile picture of khuongnhu13102003

Bản đồ định vị lớp học

top