Grammar Center Check

[columns]

[column width=”1/2″]

Leaderboard: Elementary Grammar - Thì hiện tại đơn

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
 [/column]

[column width=”1/2″]

Leaderboard: Elementary Grammar - Thì hiện tại tiếp diễn

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
 [/column]

[/columns]

[columns]

[column width=”1/2″]

Leaderboard: Elementary Grammar - Thì quá khứ đơn

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
 [/column]

[column width=”1/2″]

Leaderboard: Elementary Grammar - Thì hiện tại hoàn thành

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
 [/column]

[/columns]

[columns]

[column width=”1/2″]

Leaderboard: Elementary Grammar - Đại từ và tính từ sở hữu

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
 [/column]

[column width=”1/2″]

Leaderboard: Elementary Grammar - Thì quá khứ tiếp diễn

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
 [/column]

[/columns]

[columns]

[column width=”1/2″]

Leaderboard: Elementary Grammar - Thì quá khứ hoàn thành

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
 [/column]

[column width=”1/2″]

Leaderboard: Elementary Grammar - So sánh

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
 [/column]

[/columns]

 

[columns]

[column width=”1/2″]

Leaderboard: Pre-Intermediate Grammar - Sự hòa hợp chủ ngữ - động từ

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
[/column]

[column width=”1/2″]

Leaderboard: Pre-Intermediate Grammar - Động từ

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
 [/column]

[/columns]

[columns]

[column width=”1/2″]

Leaderboard: Pre-Intermediate Grammar - Thì

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
[/column]

[column width=”1/2″]

Leaderboard: Pre-Intermediate Grammar - Danh từ và tính từ

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
 [/column]

[/columns]

[columns]

[column width=”1/2″]

Leaderboard: Pre-Intermediate Grammar - Đại từ

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
[/column]

[column width=”1/2″]

Leaderboard: Elementary Grammar - Lượng từ

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
 [/column]

[/columns]

[columns]
[column width=”1/2″]

Leaderboard: Upper- Intermediate Grammar - Chủ ngữ

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
[/column]
[column width=”1/2″]

Leaderboard: Upper- Intermediate Grammar - Động từ

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
[/column]
[column width=”1/2″]

Leaderboard: Upper- Intermediate Grammar - Dạng của động từ

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
[/column]
[column width=”1/2″]

Leaderboard: Upper- Intermediate Grammar - Sự hòa hợp chủ ngữ - động từ

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
[/column]
[column width=”1/2″]

Leaderboard: Upper- Intermediate Grammar - Thì

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
[/column]
[column width=”1/2″]

Leaderboard: Upper- Intermediate Grammar - Chủ động bị động

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
[/column]
[column width=”1/2″]

Leaderboard: Upper- Intermediate Grammar - Thể giả định

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
[/column]
[column width=”1/2″]

Leaderboard: Upper- Intermediate Grammar - To V0 và V-ing

maximum of 40 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
[/column]
[column width=”1/2″]

Leaderboard: Upper- Intermediate Grammar - Phân từ

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
[/column]
[column width=”1/2″]

Leaderboard: Upper- Intermediate Grammar - Danh từ

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
[/column]
[column width=”1/2″]

Leaderboard: Upper- Intermediate Grammar - Từ nối

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
[/column]
[/columns]

20/07/2017

0 responses on "Grammar Center Check"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

Profile picture of dophucduy3
Profile picture of 2256110181

Bản đồ định vị lớp học

top