Elementary – Các thì tương lai

Cấu trúc

Thể khẳng định

S + will + V0

Ví du: I’ll meet you at the reception desk in your holel. (Tôi sẽ gặp anh ở bàn tiếp tân tại khách sạn của anh)

Thể phủ định

S + will + not + V0

* Rút gọn: will not = won’t         

Ví du: I won’t disturb you.  (Tôi sẽ không làm phiền anh)

Thể nghi vấn

Will + S + V0?

Ví du: Will you call me later? (Anh sẽ gọi tôi sau à?)

Cách dùng

Thì tương lai đơn được dùng để diễn đạt:

  • Sự việc, hành động sẽ xảy ra trong tương lai.

Ví dụ: My son will enter university next year. (Năm sau con trai tôi sẽ vào đại học.)

Cách dùng này thường được dùng với các trạng từ chỉ thời gian tương lai: tomorrow (ngày mai), someday (một ngày nào đó), next week/ month/ year/… (tuần/ tháng/ năm/… tới), soon (chẳng bao lâu).

  • Lời hứa, lời đe dọa, lời đề nghị, lời mời, lời gợi ý, dự đoán hoặc một quyết định tức thì.

Ví dụ: Don’t worry. I will help you. (Đừng lo. Tôi sẽ giúp bạn.)

A Can you let me have a number to contact you on? (Anh có thể cho tôi số điện thoại để liên lạc chứ)

B Just a moment. I‘ll give you my business card. (Chờ tí. Tôi sẽ đưa anh danh thiếp)

Cấu trúc

Thể khẳng định

S + am/ is/ are + going to + V0

Ví du: I‘m going to look for a new job after the holidays.

(Tôi dự định tìm kiếm một công việc mới sau ngày nghỉ)

Thể phủ định

S + am/ is/ are + not+ going to + V0

Ví du: He isn’t going to work late tonight.

(Anh ấy dự định không làm việc muộn hôm nay)

Thể nghi vấn

Am/ Is/ Are  + S + going  to +  V0?

Ví du: Are they going  to  look  for a new head of department?

(Họ đang dự định tìm kiếm trưởng phòng mới à?)

Cách dùng

  • Diễn tả kế hoạch đã sắp xếp sẵn từ trước.

We‘re going to moνe to the new office in the spring.

(Chúng tôi đang dự định chuyển đến văn phòng mới vào mùa xuân)

Thì tương lai đơn: quyết định mạng tính chất tức thời, được đưa ra vào thời điểm nói

“I will help you with report”. (Tôi sẽ giúp bạn bài báo cáo)

Thì tương lai gần và hiện tại tiếp diễn: 2 thì này có thể thay thế cho nhau, mặc dù nghĩa có hơi khác đôi chút: thì hiện tại tiếp diễn thể hiện sự chắc chắn, cố định, đã sắp xếp sẵn còn thì tương lai gần chỉ diễn tả một dự định (có thể thay đổi) trong tương lai.

The Managing Director‘s visiting the office tomorrow.
The Managing Director‘s going to visit the office tomorrow.

Elementary Grammar - Các thì tương lai

Các thì tương lai

Bạn đang làm bài Elementary Grammar tại website: https://www.antoeic.vn dành cho học viên của ÂnTOEIC.

Đặc điểm của Elementary Grammar
1/ Không giới hạn thời gian làm bài
2/ Đáp án hiện ngay sau khi trả lời câu hỏi
3/ Có kèm giải thích tại sao chọn đáp án và dịch nghĩa toàn bộ câu hỏi

Để đạt kết quả tốt nhất sau mỗi bài test, hãy thực hiện các bước sau đây:

1/ Xem kỹ lý thuyết trên website
2/ Làm bài
3/ Check lại đáp án và tự giải thích trước khi xem giải thích mẫu. Tự dịch nghĩa trước khi xem dịch nghĩa gợi ý
4/ Xem lại % số câu đúng. Nếu dưới 80% thì có nghĩa là bạn chưa nắm vững chủ điểm ngữ pháp này. Hãy đọc lại giải thích và làm lại bài test

“Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là một hành trình” – Hãy kiên trì luyện tập, thành công sẽ đến với bạn!


09/06/2017

1 responses on "Elementary - Các thì tương lai"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

There are no users currently online

Bản đồ định vị lớp học

top