290

Đây là khóa học tiền Reset, giúp các em củng cố kiến thức trước khi nhập học khóa Reset chính …

PRIVATE
Đây là khóa học tiền Reset, giúp các em củng cố kiến thức trước khi nhập học khóa Reset chính thức. Nội dung của khóa học gồm: . Đại từ nhân xưng: I, you, we, they, he, she, it. . Tính từ sở hữu: my, your, his, her, their, our, its. . Bảng chữ cái: A, B, C, D... . Số đếm: 1, 2, 3, 4... . Số thứ tự: thứ nhất, thứ hai, thứ ba... . Đọc giờ . Đọc giá cả . Ngày trong tuần: thứ hai, thứ ba, thứ tư... Từ vựng: . Thành viên gia đình . Các loại nghề nghiệp cơ bản . Quần áo . Màu sắc . Phương tiện giao thông . Các hoạt động hàng ngày . Cửa hàng . Hành động . Vị trí  

Course Currilcum

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

Profile picture of khoale22032005

Bản đồ định vị lớp học

top