Bài tập ÂnTOEIC Intensive 1908

Link kết quả làm bài của lớp: http://bit.ly/2bZfwpH

Hướng dẫn sử dụngLC01RC01LC02RC02LC03RC03LC04RC04LC05RC05LC06RC06LC07RC07LC08RC08LC09RC09LC10RC10LC11RC11LC12RC12

 HƯỚNG DẪN CÁC CÔNG CỤ ĐỂ HỌC

Sau đây là các phần mềm cần thiết để các em học tại lớp. Có nhiều bạn không chịu đọc hướng dẫn sử dụng, đến khi học sai cách cả mấy tuần liền, hỏi anh mới tá hỏa ra “đáng lẽ ra mình có thể học nhanh hơn và đỡ mệt hơn”. Dành 15 phút đọc thôi, nó sẽ giúp các em tiết kiệm mấy tuần liền mò mẫm nhé.

1/ Công cụ học từ vựng: Memrise.

* Đặc biệt chú ý cách loại bỏ từ đã biết để tăng tốc độ học và đỡ mệt 😀

 

2/ Công cụ học ngữ pháp siêu mạnh: Phần mềm Anki.

 

* Mặc định Anki chỉ cho phép học 20 đơn vị ngữ pháp/ ngày. Xem hướng dẫn để nâng giới hạn số đơn vị ngữ pháp lên 200 học cho nhanh.

 

3/ Công cụ hỗ trợ luyện nghe: Phần mềm GOM Player.

 

 4/ Hướng dẫn sử dụng Menu Bài tập trên website:

Huong dan truy cap

 

Homework LC01

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 1 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2cnXYYR
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2bmsAco  
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2cnYvdh

3/ Làm RC 1 trong 75 phút
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 1.1
5/ Học bài ngữ pháp số 1 Anki

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 1
2/ Bài RC 1

Homework RC01

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 1: http://bit.ly/2bUbFA6

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 1.1, Test 1.2

4/ Học bài ngữ pháp số 2 Anki

5/ Dịch RC Test 1:
– Dưới 30 câu Part 5 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch toàn bộ 40 câu.
– Đáp án RC Test 1: http://bit.ly/2co3PgC

6/ Ôn lại bài Part 5 ngày hôm nay trên website:
https://www.antoeic.vn/test-01
* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 1

Homework LC02

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 2 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2c1qzSL
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2bGfJk2 
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2c8X3ZU 

3/ Làm RC 2 trong 75 phút
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 2.1
5/ Học bài ngữ pháp số 3 Anki

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 2
2/ Bài RC 2

Homework RC02

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 2: http://bit.ly/2bA8BpH

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 2.1, Test 2.2

4/ Học bài ngữ pháp số 4 Anki

5/ Dịch RC Test 2:
– Dưới 30 câu Part 5 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch toàn bộ 40 câu.
– Đáp án RC Test 2: http://bit.ly/2bMVFfD

6/ Ôn lại bài Part 5 ngày hôm nay trên website:
https://www.antoeic.vn/test-02
* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 2

Homework LC03

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 3  và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2bFdtNM
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2bCSqG8 
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2bFqHEb
– Điền Part 2 & 3

3/ Làm RC 3 trong 75 phút
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 3.1
5/ Học bài ngữ pháp số 5 Anki

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 3
2/ Bài RC 3

Homework RC03

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 3: http://bit.ly/2bzsiA9

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 3.1, Test 3.2

4/ Học bài ngữ pháp số 6 Anki

5/ Dịch RC Test 3:
– Dưới 30 câu Part 5 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch toàn bộ 40 câu.
– Đáp án RC Test 2: http://bit.ly/2c49fNH

6/ Ôn lại bài Part 5 ngày hôm nay trên website:
https://www.antoeic.vn/test-03
* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 3

Homework LC04

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 4 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2bVJCOK
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2bLOxyg 
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2csztYZ 

3/ Làm RC 4 trong 75 phút
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 4.1
5/ Học bài ngữ pháp số 7 Anki
Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 4
2/ Bài RC 4

Homework RC04

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 4: http://bit.ly/2cxVcAR

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 4.1, Test 4.2

4/ Học bài ngữ pháp số 8 Anki

5/ Dịch RC Test 4:
– Dưới 30 câu Part 5 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch toàn bộ 40 câu.
– Đáp án RC Test 4: http://bit.ly/2co3k6k

6/ Ôn lại bài Part 5 ngày hôm nay trên website:

Test 04


* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 4

Homework LC05

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 5 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2cGr1Hp
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2bVr6lJ 
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2ccZl91 

3/ Làm RC 5 trong 75 phút
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 5.1
5/ Học bài ngữ pháp số 9 Anki

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 5
2/ Bài RC 5

Homework RC05

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 5: http://bit.ly/2c8Z5JG

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 5.1, Test 5.2

4/ Học bài ngữ pháp số 10 Anki

5/ Dịch RC Test 5:
– Dưới 30 câu Part 5 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch toàn bộ 40 câu.
– Đáp án RC Test 5: http://bit.ly/2c8Yh7M

6/ Ôn lại bài Part 5 ngày hôm nay trên website:
https://www.antoeic.vn/test-05
* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 5

Homework LC06

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 6 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2cm0PTo
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2cd9GUY 
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2bX5CtX 

3/ Làm RC 6 trong 75 phút
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 6.1
5/ Học bài ngữ pháp số 11 Anki

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 6
2/ Bài RC 6

Homework RC06

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 6: http://bit.ly/2cFyFzg

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 6.1, Test 6.2

4/ Học bài ngữ pháp số 12 Anki

5/ Dịch RC Test 6:
– Dưới 30 câu Part 5 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch toàn bộ 40 câu.
– Đáp án RC Test 6: http://bit.ly/2cgSv5z

6/ Ôn lại bài Part 5 ngày hôm nay trên website:
https://www.antoeic.vn/test-06
* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 6

Homework LC07

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 7 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2bVOIa4
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2cGqzsH  
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2c8V2x4
– Nghe và điền Part 3,4

3/ Làm RC 7 trong 75 phút
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 7.1
5/ Học bài ngữ pháp số 13 Anki

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 7
2/ Bài RC 7

Homework RC07

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 7: http://bit.ly/2cJ7p6V

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 7.1, Test 7.2

4/ Học bài ngữ pháp số 14 Anki

5/ Dịch RC Test 7:
– Dưới 30 câu Part 5 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch toàn bộ 40 câu.
– Đáp án RC Test 7: http://bit.ly/2cGyfvn

6/ Ôn lại bài Part 5 ngày hôm nay trên website:
https://www.antoeic.vn/test-07
* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 7

Homework LC08

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 8 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2cdamte
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2clZA6B  
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2cdbf5e 

3/ Làm RC 8 trong 75 phút
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 8.1
5/ Học bài ngữ pháp số 15 Anki

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 8
2/ Bài RC 8

Homework RC08

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 8: http://bit.ly/2co40bN

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 8.1, Test 8.2

4/ Học bài ngữ pháp số 16 Anki

5/ Dịch RC Test 8:
– Dưới 30 câu Part 5 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch toàn bộ 40 câu.
– Đáp án RC Test 8: http://bit.ly/2bVTTa9

6/ Ôn lại bài Part 5 ngày hôm nay trên website:
https://www.antoeic.vn/test-08
* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 8

Homework LC09

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 9 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2c2fLH0
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2cm0U9C 
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2cm1bZW 

3/ Làm RC 9 trong 75 phút
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 9.1
5/ Học bài ngữ pháp số 17 Anki

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 9
2/ Bài RC 9

Homework RC09

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 9: http://bit.ly/2c3b674

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 9.1, Test 9.2

4/ Học bài ngữ pháp số 18 Anki

5/ Dịch RC Test 9:
– Dưới 30 câu Part 5 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch toàn bộ 40 câu.
– Đáp án RC Test 9: http://bit.ly/2c8YgAu

6/ Ôn lại bài Part 5 ngày hôm nay trên website:
https://www.antoeic.vn/test-09
* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 9

Homework LC10

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 10 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2cm0j7X
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2bfK9NH 
– Đáp án bài nghe: http://bit.ly/2cgO76A

3/ Làm RC 10 trong 75 phút
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 10.1

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 10
2/ Bài RC 10

Homework RC10

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 10: http://bit.ly/2byorVc

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 10.1, Test 10.2

4/ Học bài ngữ pháp số 20 Anki

5/ Dịch RC Test 10:
– Dưới 30 câu Part 5 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch toàn bộ 40 câu.
– Đáp án RC Test 10: http://bit.ly/2bVTRiu

6/ Ôn lại bài Part 5 ngày hôm nay trên website:

Test 10


* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 10

Homework LC11

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 11 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2eC84r9
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2bXCxgw 
– Đáp án bài nghe: 

3/ Làm RC 11 trong 75 phút
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 11.1

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 11
2/ Bài RC11

Homework RC11

1/ Xem kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 11 : http://bit.ly/2eww6Qp
Đáp án bài nghe số 11: http://bit.ly/2exylEL

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 11.1, Test 11.2

4/ Dịch RC Test 11:

– Dưới 40 câu Part 7 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch 165-167,  172-175, 176-180, 186-190 (bài 1), 196-200 (bài 1)
– Đáp án RC Test 11: http://bit.ly/2f5o8Bb

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 11

Homework LC04

1/ Xem kết quả làm bài
2/ Tải file nghe LC 4 và điền vào giấy đã phát trên lớp
– File nghe full: http://bit.ly/2bVJCOK
– File nghe đã cắt từng câu: http://bit.ly/2bLOxyg
– Đáp án bài nghe: 

3/ Làm RC 4 trong 75 phút
4/ Học bài từ vựng Memrise Test 4.1

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài nghe Dictation LC 4
2/ Bài RC 4

Homework RC04

1/ Điền kết quả làm bài

2/ Script bài nghe số 4: x
Đáp án bài nghe số 4: x

3/ Học bài từ vựng Memrise Test 3.1, Test 3.2

4/ Học bài ngữ pháp số 8 Anki

5/ Dịch RC Test 4:
– Dưới 30 câu Part 5 (Chỉ dịch câu hỏi và đáp án đúng thành 1 câu trọn vẹn): Dịch toàn bộ 40 câu.
– Đáp án RC Test 3:

6/ Ôn lại bài Part 5 ngày hôm nay trên website:
x
* Đạt yêu cầu khi đúng trên 80%. Dưới 80% thì xem lại giải thích trên lớp và làm lại

Bữa học sau nhớ mang theo:
1/ Bài dịch RC Test 3

23/10/2016

0 responses on "Bài tập ÂnTOEIC Intensive 1908"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

There are no users currently online

Bản đồ định vị lớp học

top