Elementary Grammar – Thì hiện tại hoàn thành


Cấu trúc

  • Thể khẳng định
I/ We/ You/ They have V3
He/ She/ It has

Ví du: I have ordered some more office paper. (Tôi đặt thêm một ít giấy văn phòng.)

He has sent the invoice to the wrong person. (Anh ta gửi hóa đơn nhầm người.)

 

  • Thể phủ định
I/ We/ You/ They have not V3
He/ She/ It has

Ví du: We have not received your payment.  (Chúng tôi vẫn chưa nhận được tiền thanh toán của bạn)

She hasn ‘t been to Nepal. (Cô ấy chưa đến Nepal)

 

  • Thể nghi vấn
Have I/ we/ you/ they V3 ?
Has he/ she/ it

Ví du: Have you contacted the suppliers? (Bạn đã liên lạc nhà cung cấp chưa?)

Why has he gone to Canada? (Tại sao anh ta đi đến Canada?)

Cách dùng

  • Thì hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động hoặc sự việc vừa mới xảy ra.

Ví dụ:  I have finished the report and given it to my boss. (Tôi vừa mới hoàn thành báo cáo và gửi cho sếp tôi)

  • Thì hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần ở quá khứ và còn có thể được lặp lại hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ:  Daisy has read that novel several times. (Daisy đã đọc quyển tiểu thuyết đó vài lần)

I have seen “Titanic” three times. (Tôi đã xem Titanic 3 lần)

  • Thì hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động bắt đầu ở quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có khả năng tiếp tục ở tương lai.

Ví dụ:  Mary has lived in this house for ten years. (Mary đã sống ở nhà này 10 năm)

They have studied English since 1990. (Họ đã học tiếng Anh từ năm 1990)

Các trạng từ thường đi kèm với thì hiện tại hoàn thành:

+ just, recently, lately: gần đây, vừa mới

+ ever: đã từng

+ never: chưa bao giờ

+ already: rồi

+ yet: chưa             

+ since: từ khi (thời điểm)

+ for: trong (khoảng thời gian)

+ so far = until now = up to now = up to the present: cho đến bây giờ


Bạn đã nắm vững lý thuyết? Hãy check lại qua bài test sau đây nhé:


Elementary Grammar - Thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành

Bạn đang làm bài Elementary Grammar tại website: https://www.antoeic.vn dành cho học viên của ÂnTOEIC.

Đặc điểm của Elementary Grammar
1/ Không giới hạn thời gian làm bài
2/ Đáp án hiện ngay sau khi trả lời câu hỏi
3/ Có kèm giải thích tại sao chọn đáp án và dịch nghĩa toàn bộ câu hỏi

Để đạt kết quả tốt nhất sau mỗi bài test, hãy thực hiện các bước sau đây:

1/ Xem kỹ lý thuyết trên website
2/ Làm bài
3/ Check lại đáp án và tự giải thích trước khi xem giải thích mẫu. Tự dịch nghĩa trước khi xem dịch nghĩa gợi ý
4/ Xem lại % số câu đúng. Nếu dưới 80% thì có nghĩa là bạn chưa nắm vững chủ điểm ngữ pháp này. Hãy đọc lại giải thích và làm lại bài test

“Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là một hành trình” – Hãy kiên trì luyện tập, thành công sẽ đến với bạn!


06/06/2017

4 responses on "Elementary Grammar – Thì hiện tại hoàn thành"

  1. eassy .. really eassy… so need to difficult

  2. có chút tiến bộ rồi ….kk

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

Profile picture of thachnguyenngoc91

Bản đồ định vị lớp học

top