Pre-Intermediate Grammar – Thì

Cần nắm vững các trạng từ đi kèm vì nó sẽ là gợi ý rất hữu ích để chọn thì trong đề thi

Hiện tại đơn usually (thường xuyên)/ always (luôn luôn)/ every (mỗi) day/week/month,… It usually takes 5 hours to get to Bangkok from Seoul.
Quá khứ đơn yesterday (hôm qua), ago (cách đây), last week /month /year Our office moved to a new place one week ago.
Tương lai đơn tomorrow (ngày mai), next week / month / year, … (tuần tới) from now. The grocery store will be closed tomorrow.
Hiện tại hoàn thành since (từ lúc) + mốc thời gian

for/over/in the last + ~

over the past (trong những … ) + khoảng thời gian

just (vừa mới), lately (gần đây) = recently

 

In the last ten years, the number of university students has risen.
Quá khứ hoàn thành/ Tương lai hoàn thành By the time (trước lúc) + quá khứ đơn, …. quá khứ hoàn thành

By the time + hiện tại đơn, ….. tương lai hoàn thành

By the time we arrived, the meeting had already begun.

 

 

Không dùng thì tương lai trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian/ điều kiện

when (khi)                   before (trước)  after (sau)                    as soon as (ngay khi)               while
once (một khi)                          if (nếu)                        unless (nếu… không…; trừ khi)

Trong những mệnh đề chứa các từ trên, không được dùng thì tương lai “will…” mà phải dùng thì hiện tại

Please don’t forget to turn off the computer before you will leave (-> leave) the office.

If you will return (-> return) this survey, we will give you a 10% discount coupon.

 

 

Pre-Intermediate Grammar - Thì

Thì

Bạn đang làm bài Pre-Intermediate Grammar tại website: https://www.antoeic.vn dành cho học viên của ÂnTOEIC.

Đặc điểm của Pre-Intermediate Grammar
1/ Không giới hạn thời gian làm bài
2/ Đáp án hiện ngay sau khi trả lời câu hỏi
3/ Có kèm giải thích tại sao chọn đáp án và dịch nghĩa toàn bộ câu hỏi

Để đạt kết quả tốt nhất sau mỗi bài test, hãy thực hiện các bước sau đây:

1/ Xem kỹ lý thuyết trên website
2/ Làm bài
3/ Check lại đáp án và tự giải thích trước khi xem giải thích mẫu. Tự dịch nghĩa trước khi xem dịch nghĩa gợi ý
4/ Xem lại % số câu đúng. Nếu dưới 80% thì có nghĩa là bạn chưa nắm vững chủ điểm ngữ pháp này. Hãy đọc lại giải thích và làm lại bài test

“Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là một hành trình” – Hãy kiên trì luyện tập, thành công sẽ đến với bạn!

12/06/2017

0 responses on "Pre-Intermediate Grammar - Thì"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

There are no users currently online

Bản đồ định vị lớp học

top