Pre-Intermediate Grammar – Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ là loại mệnh đề chuyên làm rõ nghĩa cho danh từ. Mệnh đề quan hệ luôn đi theo sau một danh từ và không thể thiếu danh từ. Mệnh đề quan hệ là một loại cụm bổ nghĩa nên không tham gia vào các thành phần chủ chốt của câu (chủ ngữ hoặc tân ngữ). Mệnh đề quan hệ có thể phân thành 3 nhóm:

1/ Đại từ quan hệ: who/ whom/ which (là những từ thay thế cho chủ ngữ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ)

2/ That: dùng thay cho who/ whom/ which

3/ Trạng từ quan hệ: when/ where/ why (là những từ thay thế cho trạng từ trong mệnh đề quan hệ)

Phân biệt các loại đại từ quan hệ

Chủ ngữ Đại từ Sở hữu
Người who whom whose
Vật/ Con vật which which whose / of which
Người/vật that that

Trong các mệnh đề quan hệ

Phân biệt các loại trạng từ quan hệ

 

 

Trường hợp không dùng “that”

Thay thế mệnh đề

Phân biệt giữa “where” và “which”

 

WpProQuiz 311 
01/07/2017

0 responses on "Pre-Intermediate Grammar - Mệnh đề quan hệ"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

Profile picture of quochung12k2
Profile picture of tranquochau09
Profile picture of nguyensieng0609

Bản đồ định vị lớp học

top