Pre-Intermediate Grammar – Động từ

Khi 2 động từ đi chung với nhau, cần biết cách kết hợp cho đúng ngữ pháp. Đây cũng là một điểm quan trọng trong đề thi TOEIC:

1. Động từ khiếm khuyết: will/ would/should/ must/ may/ might/ can/ … + (not) + V0

There will are (-> be) major personnel shifts in the latter half of the year.

2. Động từ to be (am/ is/ are/ was/ were…): be + V3/Ving

They are talk (-> talking) about the new policy.

3. Động từ to have: have / has/ had + V3

We have work (-> worked) for this company for 20 years.

4 Cấu trúc câu yêu cầu: (Please) + V0 (Xin vui lòng)

Please accepting (-> accept) our apologies for any inconvenience.

Trước hết, cần nắm được rõ ràng cấu trúc của câu bị động. Câu bị động luôn phải có dạng “be + v3” và luôn phải cần đủ 2 yếu tố “be”“v3”; thiếu 1 trong 2 thì không xem là câu bị động. Lưu ý: “be” ở đây hàm ý tất cả các dạng có thể có của be như: being, to be, been, was, were, am, is, are….

Ví dụ: “was gone”, “being discussed”, “be checked”… đều là bị động. Còn “have done”, “had been”, “been moving”... là không phải dạng bị động vì thiếu “be” hoặc thiếu “v3”

  • Cách phân biệt dựa vào túc từ:

Cách này có ưu điểm là có thể chọn nhanh và không nhất thiết phải biết nghĩa. Tuy nhiên, nhược điểm là một số trường hợp ngoại lệ sẽ bị sai.

Quy tắc chung:

Nếu quan sát thấy câu có túc từ: S + V + O thì đó là câu chủ động.

Nếu quan sát thấy câu không có túc từ thì đó là câu bị động.

 

Ví dụ: All application materials should (send/ be sent) by next Friday.

Trong câu này “by next Friday” không phải là túc từ (đây là cụm bổ nghĩa) => đây là câu bị động => công thức “be v3” => “should be sent”

  • Cách phân biệt dựa vào chủ ngữ:

Cách này cũng có ưu điểm là có thể chọn nhanh và không nhất thiết phải biết nghĩa cả câu. Tuy nhiên, nhược điểm là một số trường hợp ngoại lệ sẽ bị sai.

Quy tắc chung:

 

Nếu chủ ngữ là vật => câu bị động

Ví dụ: Money refunds will (deposit/ be deposited)  into your account within 7 days of your claim.

Trong câu này chủ ngữ là “money refunds” (các khoản hoàn tiền) là vật nên cần điền động từ bị động =>  công thức “be v3” => “will be deposited”

  • Cách phân biệt dựa vào nghĩa: 

Cách này có ưu điểm là tỉ lệ chính xác cao hơn các cách trước. Tuy nhiên, nhược điểm là sẽ mất nhiều thời gian hơn 2 cách kia và sẽ gặp khó khăn trong trường hợp thiếu từ vựng.

 

Pre-Intermediate Grammar - Động từ

Động từ

Bạn đang làm bài Pre-Intermediate Grammar tại website: https://www.antoeic.vn dành cho học viên của ÂnTOEIC.

Đặc điểm của Pre-Intermediate Grammar
1/ Không giới hạn thời gian làm bài
2/ Đáp án hiện ngay sau khi trả lời câu hỏi
3/ Có kèm giải thích tại sao chọn đáp án và dịch nghĩa toàn bộ câu hỏi

Để đạt kết quả tốt nhất sau mỗi bài test, hãy thực hiện các bước sau đây:

1/ Xem kỹ lý thuyết trên website
2/ Làm bài
3/ Check lại đáp án và tự giải thích trước khi xem giải thích mẫu. Tự dịch nghĩa trước khi xem dịch nghĩa gợi ý
4/ Xem lại % số câu đúng. Nếu dưới 80% thì có nghĩa là bạn chưa nắm vững chủ điểm ngữ pháp này. Hãy đọc lại giải thích và làm lại bài test

“Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là một hành trình” – Hãy kiên trì luyện tập, thành công sẽ đến với bạn!

09/06/2017

0 responses on "Pre-Intermediate Grammar - Động từ"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

There are no users currently online

Bản đồ định vị lớp học

top