Pre-Intermediate Grammar – Đại từ

Ngôi Số Đại từ chủ ngữ Tính từ sở hữu Đại từ túc từ Đại từ sở hữu
Ngôi 1

(Bản thân)

Singular I my me mine
Ngôi 2

(Người đối diện)

you your you yours
Ngôi 3

(Người thứ 3)

he his him his
she her her hers
it its it *
Ngôi 1 Plural we our us ours
Ngôi 2 you your you yours
Ngôi 3 they their them theirs

Cách phân biệt:

Đại từ chủ ngữ luôn đứng ở vị trí chủ ngữ (tức là trước động từ)

Đại từ túc từ luôn đứng ở vị trí của túc từ (tức là sau động từ)

Tính từ sở hữu là một loại tính từ nên nó sẽ đứng ngay trước danh từ/cụm danh từ

Đại từ sở hữu có thể làm chủ ngữ/túc từ. Đại từ sở hữu được dùng khi muốn phân biệt vật sở hữu của bản thân với người khác (* Thường dạng này phải dựa vào dịch nghĩa để chọn)

Ví dụ:

Where’s me (-> my) passport? (“hộ chiếu của tôi” nên phải dùng tính từ sở hữu “my”)

When did you see he (-> him)? (“anh ấy” là túc từ của “thấy” nên không được dùng “he” mà phải dùng “him”)

When our washing machine broke, our neighbours let us use them (-> theirs). (“máy giặt của chúng tôi” bị hư nên họ cho sử dụng “máy giặt của họ” (their washing machine = theirs); chứ không phải sử dụng “họ” (them))

  Số ít Số nhiều
1st person myself ourselves
2nd person yourself yourselves
3rd person himself themselves
herself themselves
itself themselves

 Đại từ phản thân dùng với 2 chức năng trong câu:

  • Như một đại từ túc từ (tương tự “me, you, us, them,…). Đại từ phản thân sẽ bắt buộc dùng khi chủ ngữ và túc từ cùng chỉ một người. Đại từ phản thân đứng sau động từ, là thành phần chính trong câu và khi bỏ đi câu sẽ bị sai ngữ pháp.

Ví dụ: He often talks to himself(Anh ta thường tự nói với chính anh ta)

  • Như một trạng từ. Đại từ phản thân lúc này mang ý nghĩa nhấn mạnh. Đại từ phản thân dạng này sẽ đứng cuối mệnh đề hoặc chen giữa chủ ngữ và động từ, là thành phần phụ trong câu và khi bỏ đi câu không sai ngữ pháp.

Ví dụ: The president himself opened the door. (Đích thân chủ tịch mở cánh cửa)

Did you see the manager himself(Bạn gặp chính ông quản lý à?)

 

 Ngoài ra, đại từ phản thân còn nằm trong cấu trúc “by oneself” (một mình, tự ai)

Ví dụ: He repaired the car by himself(Anh ta tự sửa chiếc xe)

 

 Đề thi còn có thể cho dạng khác “by oneself = on one’s own“, by myself = on my own; by himself = on his won; by themselves = on their own

Ví dụ: He repaired the car on his own(Anh ta tự sửa chiếc xe)

 That (thứ đó, số ít) vs Those (những thứ đó, số nhiều): thay thế cho danh từ đứng trước

This year’s pay raise is similar to those (-> that) of last year. (Đại từ thay thế cho “pay raise” là số ít nên không dùng “those” mà phải dùng “that”)

 

  Those who (những người mà): cấu trúc cố định, học thuộc lòng

For these (->those) who reserve early, additional discounts will be given.

 

  Another (một cái khác) vs The other (cái còn lại): dựa vào nghĩa

There is a fee to transfer funds from one account to the other (-> another). (Một tài khoản trong vô vàn tài khoản khác)

Of the three meeting rooms, two are already reserved while another (->the other) is available. (3 cái mà 2 cái đã đặt, cái còn lại thì sẵn có)


Pre-Intermediate Grammar - Đại từ

Đại từ

Bạn đang làm bài Pre-Intermediate Grammar tại website: https://www.antoeic.vn dành cho học viên của ÂnTOEIC.

Đặc điểm của Pre-Intermediate Grammar
1/ Không giới hạn thời gian làm bài
2/ Đáp án hiện ngay sau khi trả lời câu hỏi
3/ Có kèm giải thích tại sao chọn đáp án và dịch nghĩa toàn bộ câu hỏi

Để đạt kết quả tốt nhất sau mỗi bài test, hãy thực hiện các bước sau đây:

1/ Xem kỹ lý thuyết trên website
2/ Làm bài
3/ Check lại đáp án và tự giải thích trước khi xem giải thích mẫu. Tự dịch nghĩa trước khi xem dịch nghĩa gợi ý
4/ Xem lại % số câu đúng. Nếu dưới 80% thì có nghĩa là bạn chưa nắm vững chủ điểm ngữ pháp này. Hãy đọc lại giải thích và làm lại bài test

“Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là một hành trình” – Hãy kiên trì luyện tập, thành công sẽ đến với bạn!

16/06/2017

0 responses on "Pre-Intermediate Grammar - Đại từ"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

There are no users currently online

Bản đồ định vị lớp học

top