Luyện ngữ pháp

Học nghe sơ cấp Học nghe theo part Luyện ngữ pháp Luyện Part 5 Luyện từ vựng


Bí chỗ nào học chỗ đó • Tích lũy mỗi ngày • Tiến bộ từng ngày


Từ loại (Word form): Nếu như bạn hay sai mấy câu về từ loại như vị trí tính từ, vị trí trạng từ,… hãy làm các bài sau:

 Test 01

Test 02

Test 03

 Test 04

Test 05

Test 06

Test 07

Test 08

Test 09

Test 10

 


Ngữ pháp luyện đề


Từ nối (Connective): Nếu như bạn hay sai mấy câu như therefore, although, due to, now that,… thì đây là các bài tập dành cho bạn

Test 01

Test 02

Test 03

Test 04

Test 05

Dạng của động từ (Verb form): Nếu như bạn hay sai mấy câu như V-ing, V3, V0, V2, Vs… thì đây là các bài tập cho bạn

Test 01

Test 02

Test 03

Test 04

Test 05

Đại từ (Pronoun): Nếu như bạn hay sai mấy câu như he, she, it, mine… thì đây là các bài tập phù hợp

Test 01

Test 02

Test 03

Test 04

Test 05

Giới từ (Preposition): Nếu như bạn hay sai mấy câu như on, off, in, over… thì đây là các bài tập phù hợp

Test 01

Test 02

  Test 03

Test 04

Test 05

Mệnh đề quan hệ/ MĐ danh từ (Clause): Nếu như bạn hay sai mấy câu như điền who, whom, which, that, whether… thì đây là các bài tập phù hợp

Test 01

Test 02

Test 03

Test 04

Test 05

 


Ngữ pháp phân cấp


 

10/01/2020

0 responses on "Luyện ngữ pháp"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

Profile picture of kimngan200087

Bản đồ định vị lớp học

top