Listening Practice 26

1.

[1-3]
Hi, this message is for Mr. Walters. My name is Anita Sanchez. I have a small business creating greeting cards, and I’d like to expand my distribution network. A neighbor of mine told me about your gift store and suggested I contact you. I think my cards might be a good addition for your store, and I wonder if you’d be willing to display them. I’d be happy to mail you some samples. If you’re interested, please give me a call at 555-0112, so we can discuss things further. I look forward to speaking with you soon.
[1-3]
Xin chào, tin nhắn này dành cho ông Walters. Tên tôi là Anita Sanchez. Tôi có một doanh nghiệp nhỏ làm ra thiệp chúc mừng và tôi muốn mở rộng mạng lưới phân phối của mình. Một người hàng xóm của tôi đã nói với tôi về cửa hàng quà tặng của bạn và đề nghị tôi liên hệ với bạn. Tôi nghĩ rằng những tấm thiệp của tôi có thể là một bổ sung tốt cho các cửa hàng của bạn, và tôi tự hỏi liệu rằng bạn muốn sẵn sàng để trưng bày chúng. Tôi rất vui để gửi cho bạn một số mẫu thử. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng cho tôi một cuộc gọi vào số 555-0112, để mà chúng ta có thể thảo luận về nhiều điều hơn nữa. Tôi mong được nói chuyện với bạn sớm.4.

[4-6]
Hello, Mr. Park. This is Ken Rogers at the Hughes Ecological Foundation. I’m happy to see you’re on the guest list for tonight’s dinner. We’re so grateful for everything that you do for our environmental education program, and we’re looking forward to celebrating all of our volunteers at tonight’s event. Anyway, I’m calling to let you know that we’ve had to move the event from Humbert Gardens to the Springwood Inn on Mott Street. It’s supposed to rain tonight, and we just don’t want to risk everyone getting wet. It’s not easy to find parking in that area, so you might want to park in the garage behind the inn. It costs a few dollars to leave your car there, but it’s much more convenient. We’ll see you tonight.
[4-6]
Xin chào, ông Park. Đây là Ken Rogers tại Tổ chức Sinh thái Hughes. Tôi vui khi thấy bạn nằm trong danh sách khách mời tối nay. Chúng tôi rất biết ơn tất cả những gì bạn làm cho chương trình giáo dục môi trường của chúng tôi và chúng tôi mong muốn tổ chức kỷ niệm dành tất cả các tình nguyện viên của chúng tôi tại sự kiện tối nay. Dù sao đi nữa, tôi sẽ gọi cho bạn để cho bạn biết rằng chúng tôi đã phải thay đổi địa điểm tổ chức sự kiện từ Humbert Gardens tới Springwood Inn trên đường Mott. Trời được cho sẽ mưa vào tối nay, và chúng ta không muốn làm mọi người ướt. Không dễ dàng tìm thấy chỗ đậu xe ở khu vực đó, vì vậy bạn có thể muốn đậu xe ở nhà để xe phía sau quán trọ. Nó tốn một vài đô la để đậu xe của bạn ở đó, nhưng nó sẽ thuận tiện hơn nhiều. Chúng tôi sẽ gặp bạn tối nay.7.

[7-9]
This is Jeff Johnson at Radio 2SY, Sydney’s number- one music and information station. And now, the latest news on the weather. It will continue to be extremely hot and humid today and air quality remains poor. Because of these unhealthy conditions, medical professionals recommend that everyone stay inside as much as possible until this heat wave breaks. I’ll have another weather update in an hour. Next up is Marc Hernandez, who will be reviewing the movies opening this weekend.
[7-9]
Đây là Jeff Johnson tại Radio 2SY, trạm thông tin và âm nhạc số một ở Sydney. Và bây giờ, những tin tức mới nhất về thời tiết. Thời tiết sẽ tiếp tục cực kỳ nóng và ẩm ướt ngày hôm nay và chất lượng không khí vẫn còn không tốt. Vì những điều kiện không lành mạnh này, các chuyên gia y tế khuyên mọi người nên ở bên trong nhà càng nhiều càng tốt cho đến khi sóng nóng không còn nữa. Tôi sẽ có một cập nhật thời tiết khác trong một giờ. Tiếp theo là Marc Hernandez, người sẽ bình phẩm khai mạc các bộ phim tuần này.10.

[10-12]
The Health Tone Group is opening a new research center in Hazel City in June. At the new facility Health Tone will be conducting scientific studies that focus on the benefits of physical activity. Their first research project will examine the connection between exercise and memory — and they’re looking for volunteers. If you’re interested in participating in the study, you can visit their Web site at www.HealthToneGroup.ca to fill out an application.
[10-12]
Nhóm Health Tone đang mở một trung tâm nghiên cứu mới tại thành phố Hazel vào tháng Sáu. Tại cơ sở mới Health Tone sẽ tiến hành các nghiên cứu khoa học tập trung vào các lợi ích của hoạt động thể chất. Dự án nghiên cứu đầu tiên của họ sẽ kiểm tra mối liên hệ giữa tập thể dục và trí nhớ – và họ đang tìm kiếm tình nguyện viên. Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia nghiên cứu, bạn có thể vào trang web của họ tại www.HealthToneGroup.ca để điền vào một đơn.13.

[13-15]
Hello, my name’s Evan, and I’ll be your guide for this walking tour of the town of Sandy Beach. We’ll be starting at the home of Walter Clark, who founded the Clark Fishing Company back in 1876. The company started with one boat and a small crew — but, over time, Clark kept adding boats and employees until the company had become one of the area’s largest employers. From his home, we’ll walk down to the waterfront and stop at the original boathouse where the company’s earliest ships were stored between fishing expeditions. As you’ll see, the walls of the boathouse now display the hand- drawn charts that Mr. Clark and his crews used to navigate the local waters.
[13-15]
Xin chào, tên của tôi là Evan, và tôi sẽ là người hướng dẫn cho chuyến đi dạo chơi thị trấn Sandy Beach. Chúng tôi sẽ bắt đầu ở nhà của Walter Clark, người thành lập Công ty Câu cá Clark vào năm 1876. Công ty đã bắt đầu bằng một chiếc thuyền và một phi hành đoàn nhỏ – nhưng qua thời gian, Clark vẫn tiếp tục bổ sung tàu và nhân viên cho đến khi công ty trở thành một trong các nhà tuyển dụng lớn nhất khu vực. Từ nhà của mình, chúng tôi sẽ đi xuống đến bờ sông và dừng lại ở nhà thuyền ban đầu, nơi mà những con tàu đầu tiên của công ty được lưu giữ giữa các cuộc hành trình đánh cá. Như bạn thấy, bức tường của nhà thuyền bây giờ hiển thị các bảng vẽ tay mà ông Clark và các thủy thủ của ông đã từng vượt qua các vùng nước địa phương. 16.

[16-18]
This is Radio XMO’s evening traffic report. Traffic is moving slowly throughout the city this evening. Route 41 is closed due to damage from last week’s storm, and drivers are being redirected onto Darrington Road. Also, traffic around the sports center is at a standstill because of the baseball game there this evening. If you’re going to the game, we’d recommend you take the bus or subway. Remember, you can sign up to have current traffic reports sent directly to your mobile phone. Register at radioxmo.com/traffic.
[16-18]
Đây là báo cáo giao thông buổi tối của Radio XMO. Giao thông đang di chuyển chậm trong thành phố vào tối nay. Tuyến 41 bị đóng vì thiệt hại do bão tuần trước gây ra, và người lái xe đang được chuyển hướng vào đường Darrington. Ngoài ra, sự đi lại xung quanh trung tâm thể thao đang bế tắc vì trận đấu bóng chày ở đó tối nay. Nếu bạn dự định tham gia trò chơi, chúng tôi khuyên bạn nên đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Hãy nhớ rằng, bạn có thể đăng ký để có báo cáo tình hình giao thông hiện tại được gửi trực tiếp đến điện thoại di động của bạn. Đăng ký tại radioxmo.com/traffic.19.

[19-21]
Good evening, ladies and gentlemen. It is my honor to welcome you as we celebrate the opening the Sung-Wha Cho Gallery at the City Art Museum. Before we begin tonight’s events, I’d like to a moment to show my appreciation for those who’ve made this project a reality. First, I’d like thank the town council for approving and supporting the project. Next, I’d like to recognize Felicia Ran the architect responsible for the gallery’s innovative design. And finally, most importantly, our thanks go to the Cho Foundation which plays such an important role in our city’s arts community, in recognition of its very generous financial donation to this project, the new gallery has been name honor of the foundation’s director, Sung-Wha Cho. Now, we’d like to invite you all into the museum’s dining room to enjoy a special dinner.
[19-21]
Chào buổi tối, thưa quý vị. Tôi rất vinh dự chào đón bạn khi chúng tôi tổ chức lễ khai trương phòng trưng bày Sung-Wha Cho tại Bảo tàng Nghệ thuật Thành phố. Trước khi chúng ta bắt đầu các sự kiện tối nay, tôi muốn dành một ít thời gian để thể hiện sự trân trọng của tôi đối với những người đã làm dự án này trở thành hiện thực. Trước tiên, tôi xin cảm ơn hội đồng thành phố về việc phê duyệt và hỗ trợ dự án. Tiếp theo, tôi muốn công nhận kiến trúc sư Felicia Ran chịu trách nhiệm về thiết kế sáng tạo của bảo tàng. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất là lời cảm ơn gửi đến Cho Foundation đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng nghệ thuật của thành phố, vì sự đóng góp tài chính rất lớn cho dự án này, phòng trưng bày mới đã được đặt tên để tưởng nhớ giám đốc của tổ chức, Sung -Wha Cho. Bây giờ, chúng tôi muốn mời tất cả các bạn vào phòng ăn của bảo tàng để thưởng thức bữa tối đặc biệt.22.

[22-24]
At today’s workshop, we’re going to focus our attention on the interview stage of the job-search process. We know that many people feel nervous about being interviewed, but doing a little preparation can really build your confidence. In your handbook, you’ll find a checklist to use as you get ready for an interview — everything from printing a copy of your resume to anticipating the questions you’re likely to be asked. Now, I’m going to show you a video clip of a real interview, so that we can see how the work you do in advance pays off during the interview. As you watch the video, I’d like you to prepare some feedback on how well you thought the candidate did.
[22-24]
Tại hội thảo hôm nay, chúng tôi sẽ tập trung sự chú ý của chúng tôi vào giai đoạn phỏng vấn của quá trình tìm kiếm việc làm. Chúng tôi biết rằng nhiều người cảm thấy lo lắng khi được phỏng vấn, nhưng việc chuẩn bị rất ít có thể thực sự tạo ra sự tự tin của bạn. Trong sổ tay của bạn, bạn sẽ tìm thấy bảng liệt kê danh mục cần kiểm tra để sử dụng khi chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn – tất cả mọi thứ từ việc in bản sao sơ yếu lý lịch của bạn để dự đoán những câu hỏi mà bạn có thể được hỏi. Bây giờ, tôi sẽ cho bạn thấy một đoạn video của một cuộc phỏng vấn thực sự, để chúng ta có thể thấy công việc bạn làm trước trả hết trong cuộc phỏng vấn như thế nào. Khi bạn xem video, tôi muốn bạn chuẩn bị một số đánh giá về việc bạn nghĩ ứng viên đã làm tốt như thế nào.25.
[25-27]
Hi, Ms. Jones. This is Sung-Hwa Kim from the facilities department. I have a question regarding the workshop you’re offering this Saturday. I need to know how many people have registered. I’ve reserved you a room for twenty people, but if you expect more participants than that, let me know and I can find a bigger room. Also, you mentioned you’ll need a projector for your presentation, but I need to know what kind of projector you need— just a slide projector, or a computer projector? I’ll be out of the office this afternoon, but feel free to leave a message on my answering machine so that I can make the necessary arrangements. And don’t hesitate to let me know if there’s anything else I can do for you. Thank you.
[25-27]
Xin chào, cô Jones. Đây là Sung-Hwa Kim từ phòng thiết bị. Tôi có một câu hỏi liên quan đến hội thảo mà bạn sẽ tổ chức vào Thứ 7 này. Tôi cần phải biết có bao nhiêu người đăng ký. Tôi đã dành cho bạn một phòng cho hai mươi người, nhưng nếu bạn kỳ vọng nhiều người tham dự hơn, hãy cho tôi biết và tôi có thể tìm một căn phòng lớn hơn. Ngoài ra, bạn đã đề cập đến bạn sẽ cần một máy chiếu cho phần thuyết trình của bạn, nhưng tôi cần biết loại máy chiếu bạn cần – chỉ cần một máy chiếu slide, hoặc một máy chiếu máy tính? Tôi sẽ ra khỏi văn phòng chiều nay, nhưng hãy tự nhiên để lại tin nhắn trên máy trả lời tự động của tôi để tôi có thể sắp xếp những việc cần thiết. Và đừng ngần ngại cho tôi biết nếu có bất cứ điều gì khác mà tôi có thể làm cho bạn. Cảm ơn bạn.28.
[28-30]
Good morning, everybody, and welcome to principles of management. I’m Sue Park, and I’ll be your instructor for this twelve-week course. Each week we’ll cover a different aspect of business management. Some of the topics we’ll study include creating and maintaining a department budget, resolving conflicts among your staff, and positively motivating your employees. You’ll have weekly reading assignments in our textbook, Better Business Management, which I’ll occasionally supplement with magazine and journal articles as well as Web sites I think you’ll find interesting. Of course, I think over the next twelve weeks you’ll learn the most from classroom discussions with your classmates, who are all experienced business professionals at various stages of their careers. That’s the real value of taking a course like this.
[28-30]
Chào buổi sáng, mọi người, và chào mừng đến các nguyên tắc quản lý. Tôi là Sue Park, và tôi sẽ là người hướng dẫn cho khóa học mười hai tuần này. Mỗi tuần chúng tôi sẽ đề cập đến khía cạnh quản lý kinh doanh khác nhau. Một số chủ đề chúng tôi sẽ nghiên cứu bao gồm việc tạo ra và duy trì một ngân sách bộ phận, giải quyết mâu thuẫn giữa các nhân viên của bạn, và tích cực động viên nhân viên của bạn. Bạn sẽ có bài tập đọc hàng tuần trong sách giáo khoa của chúng tôi, Better Business Management, cái mà đôi khi tôi sẽ bổ sung các bài viết tạp chí và tạp san cũng như các trang web mà tôi nghĩ bạn sẽ thấy thú vị. Tất nhiên, tôi nghĩ trong 12 tuần tiếp theo, bạn sẽ học được nhiều nhất từ các cuộc thảo luận trong lớp học với các bạn cùng lớp của bạn, tất cả đều là các chuyên gia kinh doanh giàu kinh nghiệm ở các giai đoạn khác nhau của sự nghiệp của họ. Đó là giá trị thực sự của một khóa học như thế này.


14/10/2018

0 responses on "Listening Practice 26"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

There are no users currently online

Bản đồ định vị lớp học

top