Elementary Grammar – Lượng từ

Danh từ được chia thành 2 nhóm lớn: Danh từ đếm đượcDanh từ không đếm được.

Danh từ đếm được:

  • Số ít: a conference (một hội nghị); a sample (một mẫu thử);  a system (một hệ thống)
  • Số nhiều: conferences (những hội nghị); samples (những mẫu thử); systems (các hệ thống)

Danh từ không đếm được: luggage (hành lý), news (tin tức), furniture (đồ nội thất), equipment (thiết bị),…

 Nếu một danh từ là đếm được ta phải viết, ở dạng số ít hoặc số nhiều, không được viết ở dạng không đếm được.

Ví dụ: I need sample.

Ở đây, “sample” là danh từ đếm được nên phải viết “a sample” (một mẫu) hoặc “samples” (các mẫu)

 

 “an” chỉ dùng khi từ kế bên bắt đầu bằng một nguyên âm. Ví dụ: “an interesting subject” (một chủ đề thú vị)“an opportunity” (một cơ hội)

 

. Đa số các trường hợp danh từ số nhiều đều là thêm “s/-es” sau đuôi danh từ số ít. Ví dụ: a worker -> workers; a student –students… Tuy nhiên, một số ít trường hợp là các danh từ bất quy tắc và ta phải học thuộc. Một số trường hợp thông dụng: a child -> children (một đứa trẻ -> những đứa trẻ)a woman -> women (một người phụ nữ -> những người phụ nữ)a man -> men (những người đàn ông); a person  -> people (một người -> những người)


  “some” (một vài) có thể đi cùng danh từ không đếm được hoặc danh từ dạng số nhiềuNgoài ra, đa số các trường hợp “some” dùng trong câu khẳng định (trừ “Would you like some tea/ milk…? – Bạn có muốn uống trà/ cà phê).

  “any” (bất kì) đa số là trong câu nghi vấn và phủ định. Một số ít trường hợp nhấn mạnh như “anyone” (bất kì ai)“anything” thì có thể dùng trong câu khẳng định. Tương tự như “some”, theo sau “any” có thể là danh từ không đếm được hoặc danh từ số nhiều

 “many” (nhiều) dùng chủ yếu trong câu phủ định và nghi vấn. “Many” ít sử dụng trong câu khẳng định, ngoại trừ trong các cụm “so many”, “too many”, “as many”.

Ví dụ: Do you go to many concerts? (Bạn có đi đến nhiều buổi hòa nhạc không?)

How many people came to the meeting? (Có bao nhiêu người đi đến buổi họp)

You made too many mistakes. (Bạn có quá nhiều sai sót)

 

 “much” (nhiều) dùng chủ yếu trong câu phủ định và nghi vấn.

Ví dụ: Do you have much free time? (Bạn có nhiều thời gian rảnh không?)

How much experience have you had? (Bạn có bao nhiêu kinh nghiệm?)

 

  “a lot of/ lots of” (nhiều) có thể dùng trong cả khẳng định, phủ định và nghi vấn. “A lot of/ lots of” có thể đi với danh từ đếm được hay không đếm được.

A lot of people are coming to the meeting.

I go to a lot of concerts.

 “a few/ few + danh từ số nhiều” (một vài). Ví dụ: “a few/ few friends” (một vài người bạn)“a few/ few trips” (một vài chuyến đi)

 

  “a little/ little” (ít) chỉ đi với danh từ không đếm được. Ví dụ: “little energy” (ít năng lượng); “little tea” (ít trà)“little sugar” (ít đường) 

 

Khi nói về “một cái khác” ta sẽ dùng “another + danh từ số ít” (viết dính liền, không được viết tách ra như câu C) còn “những cái khác”, ta sẽ dùng “other + danh từ số nhiều”.

Ví dụ: “another question” (một câu hỏi khác) -> “other questions” (những câu hỏi khác)

“another room” (một phòng khác) -> “other rooms” (những phòng khác)

Như vậy, “another” là dùng cho số ít còn “other” là dùng cho số nhiều

Elementary Grammar - Lượng từ

Lượng từ

Bạn đang làm bài Elementary Grammar tại website: https://www.antoeic.vn dành cho học viên của ÂnTOEIC.

Đặc điểm của Elementary Grammar
1/ Không giới hạn thời gian làm bài
2/ Đáp án hiện ngay sau khi trả lời câu hỏi
3/ Có kèm giải thích tại sao chọn đáp án và dịch nghĩa toàn bộ câu hỏi

Để đạt kết quả tốt nhất sau mỗi bài test, hãy thực hiện các bước sau đây:

1/ Xem kỹ lý thuyết trên website
2/ Làm bài
3/ Check lại đáp án và tự giải thích trước khi xem giải thích mẫu. Tự dịch nghĩa trước khi xem dịch nghĩa gợi ý
4/ Xem lại % số câu đúng. Nếu dưới 80% thì có nghĩa là bạn chưa nắm vững chủ điểm ngữ pháp này. Hãy đọc lại giải thích và làm lại bài test

“Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là một hành trình” – Hãy kiên trì luyện tập, thành công sẽ đến với bạn!

 

 

20/06/2017

1 responses on "Elementary Grammar - Lượng từ"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

There are no users currently online

Bản đồ định vị lớp học

top