Elementary Grammar – Động từ khiếm khuyết

Các động từ khiếm khuyết khá đa dạng với ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, đặc điểm chung của các động từ khiếm khuyết là cần một động từ theo sau và động từ này phải ở dạng nguyên thể (không được thêm “to” hay chia thành -ing, -ed…)

Ví dụ: She can finishing (-> finish) this test in 5 minutes.

I couldn’t heard (-> hear) what they were saying.

All visitors must to report (-> report) to reception.

Can được dùng để diễn đạt:

 • Khả năng hoặc cơ hội ở hiện tại hoặc tương lai.

Ví du: I can ride a horse. (Tôi biết cưỡi ngựa.)

We can stay with my brother when we are in Paris.

(Chúng ta có thể ở với anh tôi khi chúng ta đến Paris.)

 • Sự xin phép và cho phép.

Ví dụ: All of you cannot stay out after 10 pm.

(Tất cả các em không được ở ngoài sau 10 giờ tối.)

 • Lời yêu cầu, đề nghị hoặc gợi ý.

Ví du: Can you give me a hand? (Bạn có thể giúp tôi không?)

Could được dùng để diễn đạt:

 • Khả năng ở quá khứ.

Ví du: Nancy could ski by the age of ten. (Nancy biết trượt tuyết khi lên 10.)

 • Khả năng có thể xảy ra/ dự đoán (nhưng không chắc chắn bằng can).

Ví du: This new drug could be an important step in the fight against cancer.

(Loại thuốc mới này có thể là một bước quan trọng trong trận chiến chống ung thư.)

 • Sự xin phép: could, lễ phép và trịnh trọng hơn Nhưng không dùng could để diễn đạt sự cho phép.

Ví du: Could I use your computer? ~Yes, of course you can.

(Tôi dùng máy tính của bạn được không? ~Tất nhiên là được.)

 • Lời đề nghị, gợi ý hoặc lời yêu cầu lịch sự.

Ví du: Could you open the door, please? (Vui lòng mở giúp của.)

 • Would được dùng để diễn đạt lời yêu cầu, đề nghị lịch sự.

Ví du: Would you pay me in cash, please?

(Vui lòng thanh toán bằng tiền mặt.)

 • Diễn đạt lời khuyên, lời đề nghị.

Ví du: You should not do so. (Bạn không nên làm như vậy.)

 • Diễn đạt mong đợi, phán đoán.

We should arrive before dark. (Chắc chúng ta sẽ đến trước khi trời tối)

Must được dùng để diễn đạt:

 • Sự cần thiết, sự bắt buộc

Ví du: Students must pass an entrance examination to study at this school.

(Để được học ở trường này sinh viên phải đậu kỳ thi tuyển sinh.)

All candidates must answer ten questions.

(Tất cả các ứng viên phải trả lời 10 câu hỏi.)

 • Lời khuyên, lời yêu cầu được nhấn mạnh.

Ví du: It’s a really interesting film. You must see it.

(Phim đó thật sự rất hay. Bạn nên xem nó.)

Must not (mustn’t) được dùng để chỉ sự cấm đoán.

Ví du: Cars must not park in front of the entrance.

(Ô tô không được đỗ trước lối vào.)

 • Have to được dùng để diễn dạt sự cần thiết, sự bắt buộc (have to được dùng để chỉ sự bắt buộc do nội quy, mệnh lệnh, quy định,v.v; must được dùng dể chỉ sự bắt buộc đến từ cảm xúc và mong ước của người nói.)

Ví du: The soup has to be stirred continuously to prevent burning.

(Món súp cần được khuấy thường xuyên để không bị cháy.)

They have to leave earlier than usual.

(Họ phải đi sớm hơn thường lệ.)

 • Do not have to (= don’t need) chỉ sự không cần thiết.

Ví du: Today is Sunday, so I do not have to get up early.

(Hôm nay Chủ nhật nên tôi không cần phải dậy sớm.)

Had better được dùng để diễn đạt:

 • Lời khuyên.

Ví du: You had better take your umbrella with you today.

(Hôm nay bạn nên mang theo dù.)

 • Lời cảnh báo.

Ví du: You had better work harder or you will be sacked.

(Tốt hơn là bạn nên làm việc chăm chỉ hơn nếu- không bạn sẽ bị đuổi đấy.)

 

Elementary Grammar - Động từ khiếm khuyết

Động từ khiếm khuyết

Bạn đang làm bài Elementary Grammar tại website: https://www.antoeic.vn dành cho học viên của ÂnTOEIC.

Đặc điểm của Elementary Grammar
1/ Không giới hạn thời gian làm bài
2/ Đáp án hiện ngay sau khi trả lời câu hỏi
3/ Có kèm giải thích tại sao chọn đáp án và dịch nghĩa toàn bộ câu hỏi

Để đạt kết quả tốt nhất sau mỗi bài test, hãy thực hiện các bước sau đây:

1/ Xem kỹ lý thuyết trên website
2/ Làm bài
3/ Check lại đáp án và tự giải thích trước khi xem giải thích mẫu. Tự dịch nghĩa trước khi xem dịch nghĩa gợi ý
4/ Xem lại % số câu đúng. Nếu dưới 80% thì có nghĩa là bạn chưa nắm vững chủ điểm ngữ pháp này. Hãy đọc lại giải thích và làm lại bài test

“Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là một hành trình” – Hãy kiên trì luyện tập, thành công sẽ đến với bạn!

 

 

14/06/2017

2 responses on "Elementary Grammar - Động từ khiếm khuyết"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

Profile picture of hoanghanga3

Bản đồ định vị lớp học

top