Elementary Grammar – Đại từ và tính từ sở hữu


Đại từ Nhân xưng được dùng chỉ người, nhóm người, vật, hay nhóm vật cụ thể; hoặc được dùng để thay thế cho danh từ đã được đề cập khi không cần thiết lặp lại. Đại từ nhân xưng được chia làm hai loại: Đại từ nhân xưng chủ ngữ Đại từ nhân xưng túc từ.

NGÔI

(PERSON)

SỐ ÍT (SINGULAR)

SỐ NHIỀU (PLURAL)

Chủ ngữ Túc từ Nghĩa Chủ ngữ Túc từ Nghĩa

Thứ I

I me tôi We us chúng tôi
Thứ II You you bạn You you các bạn
Thứ III He him anh ấy They them họ !chúng
She her chị ấy
It it
  • Đại từ nhân xưng chủ ngữ được dùng làm chủ ngữ của động từ.

Ví du: I am an accountant. (Tôi là kế toán.)

  • Đại từ nhân xưng túc từ được đùng làm túc từ trực tiếp hoặc gián tiếp của động từ hoặc của giới từ.

Ví du: Mary gave me a dictionary, and I like it very much. (Mary tặng tôi một quyển từ điển, và tôi thích nó lắm.)

We are bored up with him. (Chúng tôi chán anh ta lắm rồi.)

Tính từ sở hữu và đại từ sở hữu

Đại từ nhân xưng Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu Nghĩa
I my mine của tôi
You your yours của bạn / các bạn
He his his của anh ấy
She her her của chị ấy
It its X của nó
We our ours của chúng tôi
They their theirs của họ / chúng
  • Tính từ sở hữu được dùng trước danh từ để chỉ danh từ đó thuộc về người nào, vật nào.

Ví du: That is my house. (Đây là nhà của tôi.)

The dog has just had its breakfast. (Con chó vừa ăn xong bữa sáng của nó.)

  • Đại từ sở hữu không đứng trước danh từ. Đại từ sở hữu được dùng để thay thế cho tính từ sở hữu và danh từ đứng sau.

Ví du: Can I borrow your cell phone? I have left mine (= my cell phone) at home.
(Tôi mượn điện thoại di động của bạn được không? Tôi bỏ quên điện thọaị của tôi ở nhà.)

  • Đại từ sở hữu theo sau of trong sở hữu kép (double possessive)

Ví dụ: This is a picture of theirs. (Đây là một trong những tấm ảnh của hộ.) [= This is one of their pictures.]


Bạn đã nắm vững lý thuyết? Hãy check lại qua bài test sau đây nhé:


Elementary Grammar - Đại từ và tính từ sở hữu

Đại từ và tính từ sở hữu

Bạn đang làm bài Elementary Grammar tại website: https://www.antoeic.vn dành cho học viên của ÂnTOEIC.

Đặc điểm của Elementary Grammar
1/ Không giới hạn thời gian làm bài
2/ Đáp án hiện ngay sau khi trả lời câu hỏi
3/ Có kèm giải thích tại sao chọn đáp án và dịch nghĩa toàn bộ câu hỏi

Để đạt kết quả tốt nhất sau mỗi bài test, hãy thực hiện các bước sau đây:

1/ Xem kỹ lý thuyết trên website
2/ Làm bài
3/ Check lại đáp án và tự giải thích trước khi xem giải thích mẫu. Tự dịch nghĩa trước khi xem dịch nghĩa gợi ý
4/ Xem lại % số câu đúng. Nếu dưới 80% thì có nghĩa là bạn chưa nắm vững chủ điểm ngữ pháp này. Hãy đọc lại giải thích và làm lại bài test

“Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là một hành trình” – Hãy kiên trì luyện tập, thành công sẽ đến với bạn!


06/06/2017

1 responses on "Elementary Grammar - Đại từ và tính từ sở hữu"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

There are no users currently online

Bản đồ định vị lớp học

top