Easy Pass 2022

Đọc trước văn bản

1. Luyện tập đọc hiểu cơ bản – An interview with Mrs. Cornelia Vandergilt2. Luyện tập đọc hiểu cơ bản – What’s My Job?


3. Luyện tập đọc hiểu cơ bản – A karaoke party


4. Luyện tập đọc hiểu cơ bản – A questionnaire


Đọc trước văn bản

1. Luyện tập đọc hiểu cơ bản – Vacations2. Luyện tập đọc hiểu cơ bản – Return from space


3. Luyện tập đọc hiểu cơ bản – In the office


4. Luyện tập đọc hiểu cơ bản – Fifth Avenue


Đọc trước văn bản

1. Luyện tập đọc hiểu cơ bản – Ron Carter2. Luyện tập đọc hiểu cơ bản – Donna and Zach


3. Luyện tập đọc hiểu cơ bản – Well or badly


4. Luyện tập đọc hiểu cơ bản – City and country


Đọc trước văn bản

1. Luyện tập đọc hiểu cơ bản – Where has it gone?2. Luyện tập đọc hiểu cơ bản – I haven’t been to the bank today


3. Luyện tập đọc hiểu cơ bản – A traffic survey


4. Luyện tập đọc hiểu cơ bản – David Chang and Layla Patel


5. Luyện tập đọc hiểu cơ bản – Douglas MacKenzie and Mr. and Mrs. Hawkins


6. Luyện tập đọc hiểu cơ bản – 14-day tour of Europe 1999$


16/10/2022

0 responses on "Easy Pass 2022"

Leave a Message

Anh ngữ ÂnTOEIC

Luyện thi TOEIC 4 kỹ năng

Địa chỉ: 87, Hoàng Diệu 2, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0972421061

 

Học viên đang online

There are no users currently online

Bản đồ định vị lớp học

top